Skolkuratorsdagarna

I oktober varje år anordnar föreningen en 2-dagars fortbildning inom aktuella ämnesområden. Föreningens målsättning är att fortbildningsdagarna ska innehålla något inom områdena forskning, metod samt juridik.

Fortbildningen anordnas på en ort där en värdgrupp åtar sig att ansvara för en del av arrangemangen. Målsättningen är att försöka engagera orter i olika delar av Sverige samt att att avståndet till konferensen ska variera för deltagare år från år. I och med att intresset för dessa fortbildningsdagar har vuxit de senaste åren måste orten ha en konferenslokal som klarar av uppemot 500 deltagare.

Under dessa fortbildningsdagar äger föreningens årsmöte rum.

Årets värdgrupp

Varje år finns det en lokalt förankrad värdgrupp som hjälper till med många delar i planeringen och genomförandet av konferensen. De har bland annat ansvar för att annordna aktivitet under söndagen för de deltagara som kommer tidigt. Utan den fantastiska värdgruppen hade inte konferenserna varti möjliga.

Skolkuratorsdagarna 2017 i Linköping

Skolkuratorsdagarna i Linköping 2017 slog rekord i antal deltagare. Nästan 500 skolkuratorer från landets alla hörn bidrog med en fantastisk stämmning till givande dagar. 
Ni som deltog i Linköping har också tillgång till föreläsarnas material. Ni hittar dem under Föreläsarnas material