Kassör Maria bergstrand har ordet.

Sveriges Skolkuratorers Förening är en ideéll yrkesförening . Den stora delen av föreningens ekonomin handlar om att möjliggöra de årliga fortbildningssdagarna och det är även från dessa som föreningans intäkter kommer.