Hållbarhetstänk i föreningen

Sveriges Skolkuratorers Förening är en idéell yrkesförening. Största delen av föreningens intäkter kommer från de årliga fortbildningssdagarna. Till utgiftsposterna hör, förutom fortbildningsdagarna, resor för styrelsen i samband med styrelsemöten eller representation av föreningen vid samverkan med myndigheter eller andra yrkesföreningar. Föreningen är mån om att använda digitala mötesplatser för samråd inom styrelsen för att hålla nere reskostnaderna och bidra till minskade miljöutsläpp. 

För oss är det viktigt att alltid tänka hållbarhet inom tre områden, socialt ansvar, miljöansvar och ekonomiskt ansvar. 
 

Socialt ansvar
Mångfald och jämställdhet


Vi tar ansvar för att alltid arbeta för att ha representation både i styrelsen och vilka ex.föreläsare/samarbetspartner vi väljer osv.

Miljöansvar
Resor och transporter


Vi håller de flesta styrelsemöten digitalt för att minska resandet och när vi reser försöker vi välja miljömedvetna alternativ.

Ekonomi
Rapportering och redovisning


Vi tycker att det är viktigt att våra medlemmar känner förtroende för hur  vi i styrelsen hanterar medlemmarns pengar och att det därför finns en ekonomisk transparens och att vi hanterar pengar på ett ansvarsfullt sätt.