Styrelsen 

Caroline Bergh - Ordförande

2018-01-13 11.00.08

Ort: Umeå
Arbetsuppgifter: Skolkurator 
Kontaktuppgifter:
caroline.bergh@skolkurator.nu, ordforande@skolkurator.nu
Mob: 070-6288376
Mitt uppdrag: Ordförande
Grundutbildning: Socionom

Marie Jönsson - Kassör

2018-01-13 11.26.08
Ort: Göteborg
Arbetsuppgifter: Professions-utvecklare i Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad
Kontaktuppgifter: 
kassor@skolkurator.nu
Mitt uppdrag: Kassör
Grundutbildning: Socionom

Maria Sandberg - Ledamot 

2018-01-13 11.03.16

Ort: Umeå 
Arbetsuppgifter: Skolkurator
Kontaktuppgifter:  
maria.sandberg@skolkurator.nu
Mitt uppdrag: Sekreterare
Grundutbildning: Socionom

Pernilla Mörsare - Vice Ordförande

2018-01-13 15.20.58

Ort: Kalix
Arbetsuppgifter: Skolkurator
Kontaktuppgifter:
pernilla.morsare@skolkurator.nu
Mitt uppdrag: Ledamot
Grundutbildning: Socionom

 

Valberedningen

2018-01-13 11.03.16

Carolin Nilsson
Kontaktuppgifter:  
valberedningen@skolkurator.nu
Mitt uppdrag: Valberedning
Grundutbildning: Socionom

 

Ordföranden genom åren

Åren 1961 – 1967: Rigmor von Euler 
Åren 1967 – 1971: Anna Brita Hellgren 
Åren 1971 – 1973: Berit Dahlbom 
Åren 1973 – 1975: Helga Blomqvist 
Åren 1975 – 1978: Ann Mari Wredlund
Åren 1978 – 1983: Gunilla Skoot 
Åren 1983 – 1987: Yvonne Hägg
Åren 1987 – 1988: Marina Wahlberg
Åren 1988 – 1994: Ann Mari Källgren 
Åren 1994 – 1999: Ulla Hedman
Åren 1999 – 2004: Monica Hansson-Johnsson
Åren 2004 – 2010: Catarina Göransson Malmgren 
Åren 2010 – 2015 : Yvonne D-Wester
Åren 2015 – 2017 : Maria Malmgren
Åren 2017 – 2022 Ulla-Maija Madison
Åren 2022-