Värdgrupp

Föreningen har tidigare framgångsrikt arbetat tillsammans med lokala värdgrupper vid den årliga konferensen. Den lokala förankringen har tillfört mycket.
Under de senaste åren har styrelsen till stor glädje funnit att deltagarantalet på konferenserna ökat. Behovet av att kunna hitta tillräckligt stora konferensanläggningar som ligger i geografiskt lätttillgängliga orter har gjort att styrelsen beslutat att framtida konferenser kommer att hållas i storstadsregionerna. När styrelsen vägt samman alla faktorer har vi kommit fram till att fördelarna med att anlita en eventbyrå istället för en lokal värdgrupp för tillfället överväger. Vi kommer därför inte ha några lokala värdgrupper vid arrangerandet av framtida konferenser.   

Värdgrupp karlstad 2019

Värdgrupp 2018 Gävle