Skolkuratorsdagarna

I oktober varje år anordnar föreningen en 2-dagars fortbildning inom aktuella ämnesområden. Föreningens målsättning är att fortbildningsdagarna ska innehålla något inom områdena forskning, metod samt juridik.

Fortbildningsdagarna anordnas på olika orter i landet. Syftet är att försöka engagera orter i olika delar av Sverige samt att avståndet till konferensen ska variera för deltagarna år från år. I och med att intresset för dessa fortbildningsdagar har vuxit de senaste åren måste orten ha en konferenslokal som klarar av uppemot 500 deltagare.

Under dessa fortbildningsdagar äger föreningens årsmöte rum.

Skolkuratorsdagarna 2018 i gävle

Gävle konserthus fylldes med 400 skolkuratorer från hela landet. Temat för fortbildningsdagarna var "Hur skolkuratorn kan bidra till ökad psykisk hälsa bland barn och unga- det professionella samtalets betydelse samt elevens möjlighet att påverka".  Här kan du som deltog hitta föreläsarnas material: Föreläsarnas material Bilden visar när deltagarna hade pausgympa mellan föreläsningarna.

Skolkuratorsdagarna 2017 i Linköping

Skolkuratorsdagarna i Linköping 2017 slog rekord i antal deltagare. Nästan 500 skolkuratorer från landets alla hörn bidrog med en fantastisk stämmning till givande dagar.