Skolkuratorsdagarna

I oktober varje år anordnar föreningen en 2-dagars konferens inom aktuella ämnesområden. Föreningens målsättning är att fortbildningsdagarna ska innehålla något inom områdena forskning, metod samt juridik.

Konferenserna anordnas i storstadsregionerna i landet. I och med att intresset för dessa fortbildningsdagar har vuxit de senaste åren behöver tillgång till en tillräckligt stor konferensanläggning finnas. Målet är att konferensen är geografiskt lättillgänglig oberoende av var i landet du bor. 

Under dessa fortbildningsdagar äger föreningens årsmöte rum.

Skolkuratorsdagarna 2021

Skolkuratorsdagarna 2021 hölls fysiskt i Stockholm och spelades då in. De som deltog digitalt fick länkar till de inspelade föreläsningarna skickade till sig. Föreläsningarna var tillgängliga under perioden 11 oktober till den 7 november. 
Det var uppskattade dagar och de som deltog i Stockholm var glada att äntligen få möjlighet att träffa och nätverka med kollegor. 

Skolkuratorsdagarna 2020

Skolkuratorsdagarna 2020 blev digitala. De spelades in i Stockholm den 7-8 oktober. Temat var Normkritiskt värdegrundsarbete men fokus på machokultur, våld och porr.

Den 9 oktober fick deltagarna på konferensen tillgång till 8 separata föreläsningar under en månads tid. Dagarna var mycket uppskattade och över 900 personer fick möjlighet att ta det av föreläsningarna. 

Nu börjar planerandet för 2021 års Skolkuratorsdagar. I samband med detta firar även Sveriges Skolkuratorers Förening 60 år!

Skolkuratorsdagarna 2019

Karlstad CCC tog emot nästan 400 laddade skolkuratorer från norr till söder. Temat för konferensen var "Utanförskap bland barn coh unga- Hur skolkuratorn kan vara en del i det våldsförebyggande arbetet och i arbetet mot främlingsfientlighet och extremism". 

Skolkuratorsdagarna 2018 

Gävle konserthus fylldes med 400 skolkuratorer från hela landet. Temat för fortbildningsdagarna var "Hur skolkuratorn kan bidra till ökad psykisk hälsa bland barn och unga- det professionella samtalets betydelse samt elevens möjlighet att påverka".  Här kan du som deltog hitta föreläsarnas material: Föreläsarnas material Bilden visar när deltagarna hade pausgympa mellan föreläsningarna.

Skolkuratorsdagarna 2017 

Skolkuratorsdagarna i Linköping 2017 slog rekord i antal deltagare. Nästan 500 skolkuratorer från landets alla hörn bidrog med en fantastisk stämmning till givande dagar.