Skolkuratorsdagarna

I oktober varje år anordnar föreningen en 2-dagars konferens inom aktuella ämnesområden. Föreningens målsättning är att fortbildningsdagarna ska innehålla något inom områdena forskning, metod samt juridik.

Konferenserna anordnas i storstadsregionerna i landet. I och med att intresset för dessa fortbildningsdagar har vuxit de senaste åren behöver tillgång till en tillräckligt stor konferensanläggning finnas. Målet är att konferensen är geografiskt lättillgänglig oberoende av var i landet du bor. 

Under dessa fortbildningsdagar äger föreningens årsmöte rum.

Skolkuratorsdagarna 2019 i Karlstad

Karlstad CCC tog emot nästan 400 laddade skolkuratorer från norr till söder. Temat för konferensen var "Utanförskap bland barn coh unga- Hur skolkuratorn kan vara en del i det våldsförebyggande arbetet och i arbetet mot främlingsfientlighet och extremism". 

Skolkuratorsdagarna 2018 i gävle

Gävle konserthus fylldes med 400 skolkuratorer från hela landet. Temat för fortbildningsdagarna var "Hur skolkuratorn kan bidra till ökad psykisk hälsa bland barn och unga- det professionella samtalets betydelse samt elevens möjlighet att påverka".  Här kan du som deltog hitta föreläsarnas material: Föreläsarnas material Bilden visar när deltagarna hade pausgympa mellan föreläsningarna.

Skolkuratorsdagarna 2017 i Linköping

Skolkuratorsdagarna i Linköping 2017 slog rekord i antal deltagare. Nästan 500 skolkuratorer från landets alla hörn bidrog med en fantastisk stämmning till givande dagar.