Skolkuratorsdagarna

Varje år, på hösten, anordnar föreningen en 2-dagars fortbildning inom aktuella ämnesområden. I samband med pandemin 2020 har föreningen ordnat en digitalkonferens och nu senaste året en hybrid med både fysisk och digital konferens. Information om när nästa konferens kommer ske kommer publiceras på hemsidan.

Samtidigt med fortbildningen äger föreningens årsmöte och föreningsmöte rum.