Skolkuratorsdagarna

Varje år, på hösten, anordnar föreningen en 2-dagars fortbildning inom aktuella ämnesområden.
Konferenserna anordnas i storstadsregionerna i landet. I och med att intresset för dessa fortbildningsdagar har vuxit de senaste åren behöver tillgång till en tillräckligt stor konferensanläggning finnas. Målet är att konferensen är geografiskt lättillgänglig oberoende av var i landet du bor

Samtidigt med fortbildningen äger föreningens årsmöte och föreningsmöte rum.