Protokoll

Här kan du läsa protokoll från föreningens årsmöten.
Styrelsen sammanträder vanligtvis minst fyra gånger per år, i oktober, november, februari, april och september.

Årsmöten

Föreningsmöten

Regionombudsträff

Länsombudsträff 2003 Stockholm 
Länsombudsträff 2004 Kungälv 
Länsombudsträff 2005 Eskilstuna 
Länsombudsträff 2006 Jönköping 
Länsombudsträff 2007 Nacka 
Länsombudsträff 2008 Umeå
Regionombudsträff 2009 Ängelholm 
Regionombudsträff 2010 Västerås 
Regionombudsträff 2011 Bollnäs 
Regionombudsträff 2012 Kalmar 
Regionombudsverksamheten upphör enligt beslut på årsmöte 2012 och 2013. Luleå