Medlemskap

När du är medlem i föreningen, förutom att stödja föreningens arbete, får du tillgång till bland annat: 

  • Föreningens  olika vägledningsdokument.
  • Nyhetsbrev från styrelsen med aktuell information 
  • Kontinuerlig information kring aktuella ämnen rörande skolkuratorns yrke
  • Förstahandsinformation gällande de årliga fortbildningsdagarna som föreningen arrangerar
  • Möjlighet att delta i fokusgrupper och digitala nätverk som föreningen anordnar

Hur du blir medlem?

När du deltar på de årliga fortbildningsdagarna blir du automatiskt medlem i föreningen ett år. För dig som inte haft möjlighet att delta finns ändå möjlighet att bli medlem genom nedanstående formulär. 

Medlemskapet kostar 300 kr/år och medlemsåret varar från den 1juli till den 30 juni året efter. Vid ansökan om medlemskap får du automatiskt ett svar med hur du betalar medlemsavgiften och när vi ser att du betalat medlemsavgiften får du lösenordet till det skyddade materialet på hemsidan.

Vid ansökan om medlemskap erhåller du information om föreningens policy utifrån GDPR.