Medlemskap

När du är medlem i föreningen, förutom att stödja föreningens arbete, får du tillgång till:

  • Föreningens vägledningsdokument.
  • Kontinuerlig information kring aktuella ämnen rörande skolkuratorns yrke
  • Förstahandsinformation gällande de årliga fortbildningsdagarna som föreningen arrangerar

Hur du blir medleM

Louise, Jens, Martina och Patrik.

När du deltar på de årliga fortbildningsdagarna blir du automatiskt medlem i föreningen ett år. För dig som inte haft möjlighet att delta finns ändå möjlighet att bli medlem genom nedanstående formulär. 

Medlemskapet kostar 300 kr/år och medlemsåret varar från den 1juli till den 30 juni året efter. Vid ansökan om medlemskap får du automatiskt ett svar med hur du betalar medlemsavgiften och när vi ser att du betalat medlemsavgiften får du lösenordet till det skyddade materialet på hemsidan.