Om föreningen

Sveriges skolkuratorers förening arbetar för att stärka skolkuratorers yrkesroll genom att:

Stärka skolkuratorer i deras uppdrag att bidra till att alla elever når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande

Verka för utveckling av skolkuratorsyrket utifrån erfarenhet och forskning

Anordna fortbildningsdagar

Ge information och rådgivning i frågor om skolkuratorers yrkesroll, tjänste- och arbetsförhållanden

Ge tips om utbildning och fortbildning

Samarbeta med andra yrkesföreningar och fackföreningar

Ha kontakt med kollegor i andra länder 

Styrelsen 2020-2021

Vid årmötet som hölls digitalt den 5 oktober 2020 valdes styrelsen för Sveriges skolkuratorers förening. Vi välkomnar Caroline Hema Olsson ini styrelsen och tackar Camilla Seton-Benthin för åren i styrelsen. I övrigt ser styrlesen ut som föregående år. 

Styrelsen 2019-2020

Föreningen drivs av vår ideellt arbetande styrelse. 

Styrelsen 20/21

Ordförande
Ulla-Maija Madison

Vice ordförande
Ulrika Arvidsson

Kassör
Maria Bergstrand

Ledamöter
Hanna de Vrij
Bodil Westergren
Henrik Albertsson
Lisa Rosenblad
Simona Träskman
Caroline Hema Olsson