Styrelsen 2022

På extra föreningsmötet den 23 juni 2022 valdes Caroline Bergh till ny ordförande för föreningen och till ny valberedning valdes Maria Sandberg och Carolin Andersson. Tack till Ulla-Maija Madison för åren som ordförande, Caroline Hema Olsson, Bodil Westergren och Ulrika Arvidsson för åren som ledamöter. 


Ordförande
Caroline Bergh

Kassör
Marie Jönsson

Ledamöter
Hanna de Vrij
Lisa Rosenblad
Pernilla Mörsare

Valberedning
Maria Sandberg
Carolin Andersson 

Styrelsen 2021-2022

Vid årsmötet som hölls den 4 oktober 2021 valdes styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening. Vi välkomnar Marie Jönsson som kassör, Pernilla Mörsare som ledamot och Caroline Bergh som ledamot. Vi tackar Maria Bergstrand för åren som kassör, Henrik Albertsson och Simona Träskman för ert engagemang som ledmöter i styrelsen då de avgått ur styrelsen. 

Styrelsen 2020-2021

Vid årmötet som hölls digitalt den 5 oktober 2020 valdes styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening. Vi välkomnar Caroline Hema Olsson in i styrelsen och tackar Camilla Seton-Benthin för åren i styrelsen. I övrigt ser styrlesen ut som föregående år. 

Styrelsen 2019-2020

Styrelsen 2018-2019

Styrelsen 2017-2018