Styrelsen 2021-2022

Vid årsmötet som hölls den 4 oktober 2021 valdes styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening. Vi välkomnar Marie Jönsson som kassör, Pernilla Mörsare som ledamot och Caroline Bergh som ledamot. Vi tackar Maria Bergstrand för åren som kassör, Henrik Albertsson och Simona Träskman för ert engagemang som ledmöter i styrelsen då de avgått ur styrelsen. 

Styrelsen 2021-2022

Styrelsen 2020-2021

Vid årmötet som hölls digitalt den 5 oktober 2020 valdes styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening. Vi välkomnar Caroline Hema Olsson in i styrelsen och tackar Camilla Seton-Benthin för åren i styrelsen. I övrigt ser styrlesen ut som föregående år. 

Styrelsen 2019-2020

Föreningen drivs av vår ideellt arbetande styrelse. 

Ordförande
Ulla-Maija Madison

Vice ordförande
Caroline Hema Olsson 

Kassör
Marie Jönsson

Ledamöter
Hanna de Vrij
Bodil Westergren
Lisa Rosenblad
Caroline Hema Olsson 
Pernilla Mörsare
Caroline Bergh