Kassör Maria bergstrand har ordet

Sveriges Skolkuratorers Förening är en idéell yrkesförening. Största delen av föreningens intäkter kommer från de årliga fortbildningssdagarna. Till utgiftsposterna hör, förutom fortbildningsdagarna, resor för styrelsen i samband med syrelsemöten eller representation av föreningen vid samverkan med myndigheter eller andra yrkesföreningar. Föreningen är mån om att nyttja internet och telefon för samråd inom styrelsen för att hålla nere reskostnaderna. Samtidigt är de fyra tillfällen som styrelsen sammanstrålar varje verksamhetsår ovärderliga,

I konferensavgiften för fortbildningsdagarna ingår ett års medlemsskap i föreningen. Det går även att bli medlem genom att betala årsavgiften på 300 kr. Mer info hur du blir medlem finns under fliken "medlemskap". Vi är glada att årligen ha ett antal medlemmar som stöttar vårt arbete genom att betala medlemsavgiften trots att de inte haft möjlighet att delta på fortbildningsdagarna. Sammanlagt har föreningen i dag ca 450 medlemmar.