Om Föreningen

Sveriges skolkuratorers förening arbetar för att stärka skolkuratorers yrkesroll genom att:
Stärka skolkuratorer i deras uppdrag att bidra till att alla elever når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.

Verka för utveckling av skolkuratorsyrket utifrån erfarenhet och forskning.

Anordna fortbildningsdagar.

Ge information och rådgivning i frågor om skolkuratorers yrkesroll, tjänste- och arbetsförhållanden. 

Ge tips om utbildning och fortbildning.

Samarbeta med andra yrkesföreningar och fackföreningar.

Ha kontakt med kollegor i andra länder. 

Följ oss på Facebook

Styrelsemöte i Stockholm

Från den fredagen den 19 till den söndagen den 21november sågs hela den nya styrelsen i Stockholm. Under fredagförmiddag träffade vi de andra professionsföreningarnas styrelser för samtal om gemensamma frågor. 
På lördagen och söndagen sammanträdde styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening. Det var intensiva dagar där våra tre nya styrelsemedlemmar Marie Jönsson (kassör), Pernilla Mörsare och Caroline Bergh introducerades i styrelsearbetet. Planeringen för nästa års Skolkuratorsdagar, som kommer hållas i Helsingborg, påbörjades också. Vi ser alla fram emot att arbeta tillsammans i vår nya styrelse för att utveckla skolkuratorsyrket.  

Styrelsen 2021/2022. Övre raden från vänster Pernilla Mörsare, Marie Jönsson, Lisa Rosenblad, Bodil Westergren. Nedre raden från vänster Caroline Hema Olsson, Ulla-Maija Kristing Madison, Caroline Bergh, Hanna De Vrij. Saknas på bild Ulrika Arvidsson.
Styrelsen 2021/2022. Övre raden från vänster Pernilla Mörsare, Marie Jönsson, Lisa Rosenblad, Bodil Westergren. Nedre raden från vänster Caroline Hema Olsson, Ulla-Maija Kristing Madison, Caroline Bergh, Hanna De Vrij. Saknas på bild Ulrika Arvidsson.

Info om de digitala Skolkuratorsdagarna

På måndag klockan 8 får du som anmält dig till de digitala skolkuratorsdagarna mail med länk till föreläsningarna. Anmälan är öppen till kl 23:59 söndagen den 10 oktober. I mailet kommer också lösenordet till de lösenordskyddade delarna på hemsidan. Bland annat till föreläsarnas material som publiceras på måndag. 
Den digitala konferensen är tillgänglig till kl 23:59 söndagen den 7 november. Därefter kommer en utvärdering att skickas ut. 

OBS!! Om du inte får länken på måndagmorgon, titta i din skräppost. 

Välkomna!
 

Skolkuratorsdagarna I Stockholm avslutade

Styrelsen pustar nu ut efter två fantastiska konferensdagar i Stockholm med fantastiska föreläsare och deltagare. Vi vill tacka alla inblandade för ert fantastiska engagemang. Vi ser fram emot att läsa era utvärderingar för att höra vad ni tyckte om dagarna. 
Ni som kommer att se Skolkuratorsdagarna digitalt har något att se fram emot då de skickas ut måndag den 11 oktober. 

Under måndagen den 4 oktober hölls även föreningens Årsmöte. Tre ledamöter avgick då och tre nya valdes in. 
Vi välkomnar Marie Jönsson kassör, Pernilla Mörsare ledamot och Caroline Bergh ledamot in i styrelsen. Styrelsen riktar även ett stort tack till våra avgående ledamöter Maria Bergstrand kassör, Simona Träskman och Henrik Albertsson. 

Årets Skolkurator utsedd

Den 5 oktober på Skolkuratorsdagarnas fysiska konferens utsågs för första gången Årets Skolkurator 2021. Priset gick till kurator Sin Yee Yip på Ronnaskolan i Södertälje. 
Styrelsens motivering till utnämningen lyder:
"I rollen som samordnare och skolkurator har Sin Yee Yip visat på stor professionalism. Genom sitt arbete på organisations-, grupp-, och individnivå leder, stöder och inspirerar Sin Yee kollegor, medarbetare och chefer samt tydliggör skolkuratorsrollens många fasetter på ett föredömligt sätt."  
Stort grattis önskar vi Sin Yee och Ronnaskolan!

Seminarium under Almedalen digitalt med riksföreningarna

Under Almedalen Digitalt deltog Riksföreningarna inom Elevhälsan med ett tvärprofessionellt seminarium. 
 
”Hur ska vi öka elevernas hälsa och lärande? Hur kan vi hjälpas åt efter pandemin?”
Arrangör: Elevhälsans professionsföreningar
Moderator: Carolina Klüft. Även Josefine Fäldt, Ordf. i Sveriges Elevkårer, deltog för att lyfta elevperspektivet.

Flera rapporter har belyst pandemins påverkan på barn och ungas kunskapsinhämtning, samt fysiska och psykiska hälsa.
Utökad information om evenemanget
Flertalet rapporter har belyst pandemins påverkan på barn och ungas kunskapsinhämtning samt fysiska och psykiska hälsa. Utifrån rapporterna samtalar Riksföreningen för skolsköterskor, Svenska skolläkarföreningen, Sveriges skolkuratorers förening och Psifos-psykologer i förskola och skola. Professionerna i skolans elevhälsa för dialog om lösningar på framtidens utmaningar i kölvattnet efter pandemin. Utifrån rapporterna samtalar representanter från elevhälsans professionsföreningar.
 
Klicka dig vidare för att se seminariet som varar ca 1 timme. 
Länk till seminariet.

Medverkande:
Lena Svedjehed, Leg. psykolog, Psifos-Psykologer i förskola och skola https://www.psykologforbundet.se/Psifos/
Mia Göransdotter Hammar, Skolsköterska, Riksföreningen för skolsköterskor www.skolskoterskor.se 
Anita Englund, Skolläkare, Svenska skolläkarföreningen https://slf.se/svenska-skollakarforeningen/
Bodil Westergren, Skolkurator, Sveriges skolkuratorers förening www.skolkurator.nu
Kontaktperson 1: Anna Yttergård, (Psifos), Elevhälsans professionsföreningar

Årsmöte 2021-10-04

Sveriges Skolkuratorers Förening kallar till årsmöte måndagen den 4:e oktober 2021 kl16.00-16.30
På grund av pandemieffekterna kommer årets årsmöte hållas i både digital- och fysisk form under Skolkuratorsdagarna i Clarion Hotel Sign.
Anmälan till det digitala årsmötet, motioner och övriga frågor sänds till vice ordförande på ulrika.arvidsson@skolkurator.nu
Vid bekräftelsen på anmälan erhålls länk till det digitala mötet. 
Se dagordning till mötet nedan. 
Väl mött!
/ Styrelsen

Det närmar sig...

Skolkuratorsdagarna närmar sig med stormsteg. Vi i styrelsen ser fram emot att träffa er, Sveriges skolkuratorer (tyvärr inte alla) i Stockholm den 4-5 oktober. Det finns fortfarnade möjlighet att anmäla sig.

Vem som blir Årets Skolkurator kommer att tillkännages tisdagen den 5 oktober kl 10 på den fysiska konferensen. Ni som inte har möjlighet att delta fysiskt får hålla utkik här på hemsidan och på vår Facebook-sida efter kl 10 på tisdagen. 

Förlängd anmälningstid

till skolkuratorsdagarna 2021

Du har fortfarande möjlighet att anmäla dig till både den fysiska och digitala konferensen: SKOLKURATOR NEXT LEVEL- IDENTITET, FÖRÄNDRADE ARBETSSÄTT OCH KARRIÄRVÄGAR.
Se nedan för mer information och länk till anmälan. 
Välkommen!

Skolkuratorsdagarna 2021

TEMA: Skolkurator Next Level - identitet, förändrade arbetssätt och karriärvägar

Välkommen till Skolkuratorsdagarna 2021. Den 4 - 5 oktober är det dags för utvecklingsdagar med fokus på Skolkuratorer! Ni väljer själva om ni vill delta på plats i Stockholm eller ta del av den inspelade konferensen digitalt under hela perioden 11 oktober - 7 november
 
Sveriges Skolkuratorers Förening fyller 60 år!
Det firar vi med ännu större fokus på professionen Skolkurator.
Missa inte 2021 års nyheter: ”Årets Skolkurator 2021”
”Speak up”, korta presentationer från skolkuratorers värdefulla arbete runt om i landet.

Vi har glädjen att i år erbjuda en hybrid, alltså en kombination med dels en fysisk konferens med endast 100 exklusiva platser och dels en digital konferens, från endast 1495 kr!
Den 4–5 oktober är den fysiska konferensen på Clarion Sign i Stockholm. Arrangemanget kommer givetvis att anpassas efter rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Om du hellre väljer att delta digitalt så kan du ta del av varje föreläsning på egen hand under perioden 11 oktober – 7 november.
 
Vi ser fram emot inspirerande och utvecklande dagar tillsammans!

Några av föreläsarna du får lyssna till är;
Petri Partanen- "Vart är vi på väg? - En framtidsspaning om elevhälsoarbetet och skolkuratorns roll"
 
Staffan Olsson- ”Ny framtida lagstiftning och digitalisering- hur påverkas elevhälsans/kuratorns arbete?”


För anmälan och fullständigt program klicka på länken:

www.skolkuratorsdagarna2021.se

Välkommen med din anmälan till Skolkuratorsdagarna 2021!

Hedersstipendiat CSA!

Styrelsen är så stolta och glada. Vi tackar så mycket för Hedersstipendiet!
​​​​​​​
Så här skriver Centralförbundet för Socialt Arbete: 
Varje år sedan 1982 delar Centralförbundet för Socialt Arbete ut en hedersutmärkelse till en person eller organisation som på ett framstående sätt har bidragit till att utveckla det sociala arbetet eller socialpolitiken. På grund av pandemin har rutinerna rubbats och förra året delade vi inte ut något pris. I stället delar vi ut två priser i år. Dessa går till Kjerstin Bergman och Sveriges skolkuratorers förening som representeras av Ulla-Maija Madison.

Till 2021 års hedersstipendiat har utsetts Sveriges skolkuratorers förening som stärker och utvecklar de socialarbetare som möter alla barn – skolkuratorn.  
Genom att vara en stark röst för en liten grupp socialarbetare har Sveriges skolkuratorers förening bidragit till att påverka så väl statliga utredare, arbetsgivare och fackförbund om behovet av att ställa tydligare utbildningskrav för vem som kan anställas som skolkurator och hur många elever de ska ansvara för. För en yrkesgrupp som ofta arbetar ensamma i sin profession i skolans värld ger föreningen tydlighet i vad som är skolkuratorns uppdrag och hur de psykosociala insatserna kan utföras. Föreningens utbildningsdagar är den viktigaste kompetensutvecklingen för skolkuratorerna med en blandning av föreläsningar om juridik och forskning inom socialt arbete med unga men även information från olika frivilligorganisationer och vilket stöd de kan ge barn och unga.
Alla elever har rätt till tillgång till en skolkurator och de ska tillsammans med resten av elevhälsans professioner bidra till att alla barn ska nå kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt. Ytterst är deras uppdrag att alla barn ska få den utbildning de har rätt till. Sveriges skolkuratorers förening har under de 50 år de har funnits sett hur medlemsgruppen sakta men säkert ökat. Föreningens styrelse har lagt stor vikt vid internationellt utbyte och vid att föra dialog med de forskare som först på senare tid börjat få möjlighet att studera skolkuratorns arbete. CSA vill med årets hedersstipendium uppmärksamma det ideella arbete som görs i många av landets professionsföreningar där socialarbetare utanför sitt dagliga arbete ägnar sin fritid åt professionsfrågor och ge stöd till kollegor. Det är en ära att efter ett år som inneburit nya utmaningar för landets skolor ge stipendiet till Sveriges skolkuratorers förening.

Länk til CSA.

Uppdaterade kriterier:

Glöm inte Nominera Årets Skolkurator!

Hjälp oss att uppmärksamma duktiga kollegor!

I samband med att Sveriges Skolkuratorers Förening i år firar 60 år så kommer vi för för första gången utse Årets skolkurator! 

Nu har du chansen att uppmärksamma en duktig kollega och/eller medarbetare genom att nominera till Årets skolkurator. Förutom äran tilldelas Årets skolkurator gratis deltagande på nästa års Skolkuratorsdagar.

Vem som blir Årets skolkurator kommer att tillkännages på Skolkuratorsdagarna 2021. 

Skolkuratorsdagarna 2021 Stockholm+digitalt

Välkommen med din anmälan till Skolkuratorsdagarna 2021!

Temat för dagarna är: Skolkuratorn Next Level - identitet, förändrade arbetssätt och karriärvägar

Skolkuratorsdagarna 2021 kommer med anledning av osäkra pandemitider vara en kombination med dels en fysisk konferens med endast 100 exklusiva platser, dels en digital konferens.
Den 4-5 oktober är den fysiska konferensen på hotell Clarion Sign i Stockholm. Den kommer givetvis att anpassas efter rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Anmäl dig senast den 31 juli. 
Den digitala konferensen innebär att föreläsningarna är tillgängliga under perioden 11 oktober- 7 november.
Föreläsningarna kommer inte att livestreamas.
Precis som tidigare kommer Skolkuratorsdagarna att ha fokus på aktuella metoder, juridik och forskning. Årets nyheter är att styrelsen kommer att utse ”Årets Skolkurator 2021”. Dessutom kommer Speak up medföra en ökad delaktighet från skolkuratorer runtom i landet, med korta presentationer om deras värdefulla arbete.

Information och länk till anmälan hittar du här.

Stöd för skolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Här kommer ett tips från Skolverket som Sveriges Skolkuratorers Förening samarbetar med.

Skolverket erbjuder dig som arbetar inom elevhälsan att tillsammans med din rektor få stöd i skolans systematiska arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Här får du hjälp att leva upp till förstärkta krav i läroplanen som börjar gälla hösten 2022 angående hedersrelaterat våld och förtryck. Det digitala processtödet består av fyra delar som ger konkreta verktyg för arbetet i er verksamhet.
Läs mer och anmäl dig här.

Se föreläsningarna: Uppdrag skolkurator

Den 4 maj 2021 höll Sveriges Skolkuratorers Förenings Ordförande Ulla-Maija Kristing Madison och Vice Ordförande Ulrika Arvidsson en webföreläsning om skolkuratorns uppdrag. Det var en lunchföreläsning anordnad av Akademikerförbundet SSR som sågs av nästan 1100 personer. De höll en uppföljande kortare föreläsning, ett par veckor senare, där några frågor besvarades . 
Föreläsningarna är tillgänglig i cirka ett halvår från nu. Du kan se den första föreläsningen här och den andra här.
 

Föreläsning: Uppdrag Skolkurator

Den 4 maj kl. 12-12.45 erbjuder ordförande Ulla-Maija Madison och vice ordförande Ulrika Arvidsson i Sveriges Skolkuratorers Förening en föreläsning om uppdraget som skolkurator. ”Hur ser skolkuratorns roll och uppdrag ut? Hur kan man som skolkurator arbeta med psykosociala insatser på organisations, grupp- och individnivå? Hur får man stöd i sin yrkesroll när man är ensam i sin profession?”
Föreläsningen sker i samarbete med Akademikerförbundet SSR. 
Länk till info och anmälan

save the date:
SkolkuratorsdAGARNA

Snart öppnar anmälan till årets Skolkuratorsdagar!

Skolkuratorsdagarna 2021 kommer med anledning av osäkra pandemitider vara en kombination med dels en fysisk konferens med endast 100 exklusiva platser, dels en digital konferens.
Den 4-5 oktober är den fysiska konferensen på hotell Clarion Sign i Stockholm. Den kommer givetvis att anpassas efter rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Den digitala konferensen innebär att föreläsningarna är tillgängliga under perioden 11 oktober- 7 november.
Föreläsningarna kommer inte att livestreamas.
Precis som tidigare kommer Skolkuratorsdagarna att ha fokus på aktuella metoder, juridik och forskning. Årets nyheter är att styrelsen kommer att utse ”Årets Skolkurator 2021”. Dessutom kommer Speak up medföra en ökad delaktighet från skolkuratorer runtom i landet, med korta presentationer om deras värdefulla arbete.

Bland årets förläsare hittar du Petri Partanen och Staffan Olsson.
Petri Partanen kommer delge erfarenheter kring hur elevhälsoarbetet utvecklats historiskt fram tills idag, och hur det kan tänkas utvecklas framöver. Petri kommer också delge erfarenheter från sitt samarbete som psykolog ”i armkrok” med skolkuratorer genom åren, och reflektera kring skolkuratorns förändrade roll.

Staffan Olsson kommer att prata om ny framtida lagstiftning och digitalisering. Elevhälsans inklusive skolkuratorns verksamhet är stadd i snabb förändring. Digitaliseringen i skolan har ökat, FN:s barnkonvention har blivit svensk lag och en ny hållbar socialtjänstlag har utretts med bl.a. ett förtydligat barnrättsperspektiv. Hur påverkar detta samt sannolika förändringar i skollagstiftningen om elevhälsa och möjligheten för dig som kurator att ge elever ett fullgott stöd.

Vi ser fram emot inspirerande och utvecklande dagar tillsammans!

Håll dig uppdaterad via hemsidan och Facebook om när anmälan öppnar!

         Speak up-

 gör din röst hörd på Skolkuratorsdagarna 2021!

Har du en hjärtefråga som du brinner för? Eller har du ett framgångsrikt arbetssätt som du vill berätta om? Ta chansen att under ett kort anförande på ca 5-10 minuter berätta för deltagarna på Skolkuratorsdagarna 2021!
Välj själv om du vill stå på scen, spela in en film eller på annat kreativt sätt nå ut med ditt budskap. Tänk gärna främjande och förebyggande. Du kan även lyfta fram en elevgrupp eller elevs berättelse där ditt engagemang varit lyckosamt! 
 
Kontakta styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening genom henrik.albertsson@klaragymnasium.se och berätta om din idé senast 15 juni 2021.

Årets Skolkurator!

I samband med att Sveriges Skolkuratorers Förening i år firar 60 år så kommer vi för för första gången utse Årets skolkurator! 

Nu har du chansen att uppmärksamma en duktig kollega och/eller medarbetare genom att nominera till Årets skolkurator. Förutom äran tilldelas Årets skolkurator gratis deltagande på nästa års Skolkuratorsdagar.

Vem som blir Årets skolkurator kommer att tillkännages på Skolkuratorsdagarna 2021. 

Nedan hittar du nomineringskriterier och hur du nominerar. 

Skolkuratorsdagarna 2021!

Den 13 mars sammanträdde styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening. Bland annat planerade vi 2021 års Skolkuratorsdagar.
Temat för dagarna är: Skolkuratorn Next Level - identitet, förändrade arbetssätt och karriärvägar
Dagarna äger rum i oktober och vi har i skrivande stund inte spikat exakt hur det kommer att hållas, digitalt och/eller live. Vi kommer att hålla er uppdaterade via hemsidan och vår Facebook-sida Sveriges Skolkuratorer. 
Håll i och håll ut! 

Fyll i Utvärdering av skolkuratorsdagarna

Skolkuratorsdagarna avslutades den 6 november. Vi är jätteglada över det positiva gensvar vi har fått på årets program och den omställning som Corona-pandemin tvingade oss till! 
I fredags skickades det även ut en utvärdering som vi är tacksamma om så många av er som möjlight fyller i. Om du saknar utvärderingen så titta bland din skräppost. 
Snart kommer även ett mail till de av er som valt att bli medlemmar i Sveriges skolkuratorers förening. Ni som medlemmar kommer fortsatt ha tillgång till föreläsarnas material mm. här på hemsidan via lösenord som kommer i mailet. 

Digitala Skolkurators-dagar 2020  

Skolkuratorsdagarna 2020 blev digitala. De spelades in i Stockholm den 7-8 oktober. Temat var Normkritiskt värdegrundsarbete men fokus på machokultur, våld och porr.

Den 9 oktober fick deltagarna på konferensen tillgång till 8 separata föreläsningar under en månads tid. Dagarna var mycket uppskattade och över 900 personer fick möjlighet att ta det av föreläsningarna. 

Nu börjar planerandet för 2021 års Skolkuratorsdagar. I samband med detta firar även Sveriges Skolkuratorers Förening 60 år!

Skolkuratorsdagarna 2020 blir digitala

Program Skolkuratorsdagarna 2020  

Du som möter Nyanlända

Många nyanlända elever lider av psykisk ohälsa. Mittuniversitet genomför nu en kartläggning av elevhälsopersonals erfarenheter av att möta nyanlända elever med psykisk ohälsa. Enkäten riktar sig särskilt till skolsköterskor och skolkuratorer och vill därför be er om hjälpa att besvara en enkät om detta. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara, för att delta klicka:
Enkäten

Styrelsemöte i Stockholm

Styrelsemöte under den gångna helgen för att förbereda Skolkuratorsdagarna 2020 och påbörja planeringen för nästa års styrelsearbete. 

Årsmöte 2020-10-05

Sveriges Skolkuratorers Förening kallar till Årsmöte den 5 oktober kl 12.15 på Teams.

På grund av pandemin kommer årets årsmöte att hållas i digital form. Anmälan till årsmöte, motioner och övriga frågor sänds till vice ordförande på ulrika.arvidsson@skolkurator.nu . Vid bekräftelse på anmälan erhålls en länk till mötet. 

Stöd i corona-krisen

Sveriges Kommuner och Regioner har lagt upp en hemsida med alla stödresurser som finns (befintliga och nya) och kan vara till hjälp för barn och unga, vuxna och psykisk hälsa i coronakrisen.
Länk 

"Elever under radarn"

UR skola hemma. Hanna Elmlund de Vrij, styrelsemedlem i Sveriges skolkuratorers förening, blir intervjuad kring e
elevehälsans roll vid distansundervisning i gymnasiet.
Se inslaget här.

"Vi måste lyfta Elev-hälsan när skolan flyttar hem"

Läs artikeln i Skolvärlden. Sveriges skolkuratorers förening är delaktig tillsammans med Petri Partanen m.fl.
Läs artikeln här.

"Så pratar du med eleverna om coronaoron"

Svergies skolkuratorers förenings styrelseledamot Maria Bergstrand blir intervjuad i Lärarnas tidning om coronaoron.
Läs artikeln här. 

Delta i Enkät om  skol-kuratorers psykiska hälsa

Sveriges skolkuratorers förening hjälper till att sprida en enkät om ett viktigt ämne. Se nedan och delta gärna!

Jag heter Jantsje Ploeg och läser magisterprogrammet i psykologi på högskolan i Kristianstad. Nu är det dags för mitt examensarbete, vilket handlar om psykisk hälsa bland skolkuratorer i Sverige. Jag skulle uppskatta om du som är skolkurator vill medverka på min undersökning genom att svara på bifogad enkät. Det tar ungefär 10-15 minuter att svara på alla frågor.
Deltagandet är frivilligt och anonymt och du får avbryta enkäten när som helst. 
Enkäten kommer att vara tillgänglig till och med den 19 mars 2020 kl. 23:59.
Du får även gärna sprida enkäten till dina kollegor som inte har Facebook eller inte hört om denna undersökning ännu. 
Tusen tack på förhand!

Arbetar du med elevhälsa på gymnasiets språkintroduktion?

Socialstyrelsen söker skolsköterskor och skolkuratorer som vill vara med
och testa en ny modell för att uppmärksamma psykisk ohälsa hos nyanlända elever på gymnasiet.
Arbetet ska genomföras under våren och utvärderas av Mittuniversitetet.
 
Länken till information om projektet och anmälan 
 

konferens i Göteborg 2020

Nästa års skolkuratorsdagar kommer att äga rum i Göteborg 5-6 oktober. Program och mer detaljer publiceras senare så håll utkik på hemsidan och på facebook. 
Hoppas vi ses i Göteborg!

Styrelsemöte i Stockholm

I lördags, den 16 november, sammanträdde styrelsen i Stockholm. Främst arbetades det med kuratorsdagarna år 2020. Ort och tema för konferensen blir officielt inom kort. 
Så håll utkik på hemsidan!

Ordförande har ordet. September 2019

Efter en nästan lika varm och nästan lika torr sommar som förra året här på Gotland har förhösten kommit fort. Det är kallare i luften än jag minns någon av de tidigare höstar jag upplevt här. Den kvardröjande behagliga värmen som inbjuder till uteumgänge och avkoppling har fördrivits av ovanligt tidig och ovanligt sträng nattfrost. Dagarna är fortfarande fina men kylan är påtaglig och påträngande.
Precis på samma sätt upplever jag att den mellanmänskliga värmen påverkas av samhällsklimatet och det politiska samtalet. När fokus ligger på säkerhet, brottsbekämpning och att göra det svårare för de redan utsatta påverkas vår medmänsklighet. Som gemenskap förhärdas vi och det som borde vara otänkbart riskerar att normaliseras i en förfärande takt. Grupper som borde höra hemma i 1930-talet utmanar och kränker till synes ohämmat. Förhållningssätt som absolut inte hör hemma i en demokratisk rättsstat bygger på sitt våldskapital på allas vår bekostnad.
Därför är det både med stolthet och en viss bävan jag ser fram emot höstens konferens. Våldsbejakande extremism är en utmaning mot allt vad den svenska skolan står för. Den demokratiska fostran till ansvarstagande, empatiska och levande individer har inte varit viktigare och svårare på mycket länge. Vårt uppdrag som en nyckelperson i det förebyggande och psykisk hälsobringande arbetet behöver rustas och i år ger vi oss verkligen ut på djupt vatten.
Visst har du anmält dig för detta vill du inte missa!
Allt gott, Ulla-Maija

Kallelse till årsmöte


Medlemmar i Sveriges Skolkuratorers Förening kallas härmed till
 
ÅRSMÖTE 2019
 
Måndagen den 7 oktober 2019 klockan 16.45 – 17.15
Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, 652 20 Karlstad
 
Dagordning
 
1. Årsmötet öppnas
2. Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justerande, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
    dagens protokoll
6. Godkännande av föredragningslistan
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt utvärdering av föregående års
    verksamhetsplan
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11. Förslag till verksamhetsplan
12. Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2019-2020
13. Fastställande av medlemsavgift – verksamhetsåret 2019-2020
14. a. Val av ordförande
      b. Val av vice ordförande
      c. Val av föreningskassör
15. a. Val av två nya styrelseledamöter
16. a. Val av två revisorer
17. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
18. Förslag till ändring av föreningens stadgar
19. Revidering av dokument
20. Revidering av medlemsåret
21. Förändring i val av framtida konferensort
22. Övriga ärenden – anmäls under punkt 6 eller mailas in i förväg via hemsidan
 
VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET 2019
 

Bidra till Forskning på skolkurativt arbete

Forskare vid Umeå Universitet söker skolkuratorer som kan bidra till forskning om skolkurativt arbete. Se nedan för mer information. 

Kraftsamling för psykisk hälsa med SKL

2019-09-09

Styrelsen för Sveriges skolkuratorers förening deltog idag i Kickoffen för SKL:s kraftsamling för psykisk hälsa. Kickoffen samlade förtroendevalda, chefer och medarbetare i regioner och kommuner; representanter för myndigheter, civilsamhällesorganisationer, professions- och fackorganisationer, näringsliv och andra aktörer för en eftermiddag med information och samtal om höstens kraftsamling och hur olika aktörer kan bidra.
Kraftsamlingen syftar till:

· Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt

· Individer rustade för att nå sin fulla potential
och välmående

· Hållbara stöd till de som behöver

Delar av styrelsen

Lena Nyberg Generaldirektör MUCF

Martin Forster

skolkuratorsdagarna I karlstad 2019 anmälan

Nu är anmälan öppen till Skolkuratorsdagarna 2019. I år äger de rum i Karlstad (6) 7-8 oktober 2019. Temat är
Utanförskap bland barn och unga - Hur skolkuratorn kan vara en del i det våldsförebyggande arbetet och i arbetet mot främlingsfientlighet och extremism.
Klicka dig vidare via Skolkuratorsdagarna i menyn ovan för mer information och anmälan. 
 

oRDFÖRANDE
HAR ORDET.

Februari 2019

Jag nås av beskedet att den meteorologiska våren anlänt till Skåne. Jag ser bilder från Malmö som värmer både sinne och kropp. Djupt i mig känner jag ett spirande hopp, snart är det vår tur. Ja, jag vet att Gotland har en senare vår på grund av att det omgivande vattnet fortfarande kyler marken och kommer göra det länge än. Men snödroppar, syrenknoppar och narcissanlag som, är decimeterhöga vittnar om vad som är på väg. De första kopparna kaffe har redan avnjutits på nyligen framtagna utemöbler mot söderväggen och solen som värmer ansiktet ger tydliga indikationer om vad som är i antågande och inga kommande bakslag kan kuva den känslan.

Annars är det fullt upp med vad man kan kalla vardagslunk. Arbete, både strategiskt och praktiskt, fyller dagar och tankar. Jag tänker på vad vi som skolkuratorer gör både lokalt, nationellt och internationellt. Jag tänker på vad det vi gör ger för resultat. På riksnivå kan vi i föreningens styrelse se att ett långsiktigt och målmedvetet arbete tillsammans med Regeringskansliets utredning, som arbetar med att hitta former för att ge bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen snart är avslutat. Detta projekt har löpt över flera år och är ännu inte helt i mål. Förändringsarbete går långsamt, men på EU-nivå går det av naturliga skäl ännu långsammare.

2011 togs beslutet i EU att jobba med vad vi kallar problematisk skolfrånvaro. Medlemsländerna uppdrogs att inventera, dokumentera och finna botemedel på en av de största faktorerna för utslagning. Vi vet att för dem som inte fullföljer gymnasiet är risken för socialt utanförskap skyhögt mycket större än för resten av befolkningen. Vi vet att grundläggande utbildning är den enskilt största friskfaktorn i livet. Alltså måste vi tillsammans intensifiera det förebyggande arbetet. För närvarade lämnar en av sju ungdomar i Europa skolan utan avslutande gymnasiekompetens och i Sverige visar nya siffror på att det är ännu värre.

I mars kommer Sveriges Skolkuratorers Förening att delta i en uppföljande workshop som en del av detta nationella och internationella arbete att finna politiska strategier för Europa 2020 som bland annat innehåller målet att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid. Men jag undrar hur det ser ut på din arbetsplats. Vilka strategiska samtal för ni på EHT? Har du som skolkurator tillträde till relevanta samtal på organisationsnivå? Tar era arbetsgivare tillvara på er kompetens?

Allt gott!

Ordförande
har ordet.

 Januari 2019

Nytt år och nya utmaningar.

Så fick Sverige äntligen en regering efter en höst som saknar motstycke i svensk modern politisk historia. Motsättningar överbryggades och gamla låsningar lättades, åtminstone tillfälligt.
Januariavtalet (JA) låter ju mer positivt än Decemberöverenskommelsen (DÖ) men det återstår att se vad det nya kommer att innebära både för oss som medborgare och för oss som skolkuratorer.  Speciellt är jag nyfiken på vad partierna tänker kring punkt 53.

”53. Skapa studiero. Genomför en nationell plan för studiero och trygghet i skolan. Mobilförbud införs i klassrum, med rätt för rektor/lärare att bestämma att mobiler kan/ska användas vid olika tillfällen med bestämda syften (Ds hösten 2019. Ny lagstiftning från 1 januari 2021) Resurser tillförs för att anställa fler lärarassistenter. Nationella riktlinjer tas fram för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna (Uppdrag till Skolverket efter vårändringsbudgeten). Elever som hotat eller utsatt andra för våld ska lättare kunna stängas av eller omplaceras (Samma Ds som mobiltelefoner)”

Om skolkuratorn ska användas för att avlasta pedagogerna öppnas onekligen spännande perspektiv. Eller vad säger ni?

För övrigt ser jag fram emot att utveckla samarbetet på nationell nivå mellan Elevhälsans olika aktörer. Det är nu klart att riksstyrelserna för skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer samt skolkuratorer kommer att träffas och samverka för att finna gemensamma ståndpunkter och att arbeta på att bli mer samspelta. Ett viktigt arbete för att stärka allas våra gemensamma professioner och underlätta samsyn om vårt gemensamma uppdrag. Det är åtminstone Sveriges Skolkuratorers Förenings ingång i dessa förhandlingar. Låt oss hoppas att vi kommer en bit på vägen mot en starkare och bättre rustad elevhälsa på nationell nivå som sedan kan stärka arbetet lokalt.

Allt gott!
 

There are no entries for this period.

2017 > 09

Som du kanske märkt har skolkurator.nu fått ett nytt utseende och några nya funktioner.
För att även vi ska hänga med i dagens snabba klimat och att ni ska få all aktuell information när den har styrelsen 2017 beslutat att ändra tidningen skolkuratorn till bloggform. 
Vi kommer i fortsättningen publicera våra artiklar här och där med lämna det öppet för fler läsare och på så vis kunna bidra till en större utveckling för skolkuratoerna i Sverige. Vi ser mycket fram imot de nya möjligheterna och utmaningarna detta steg för med sig. 

Framför allt  VÄLKOMNA
 

Läs hela inlägget »