Om Föreningen

Sveriges skolkuratorers förening arbetar för att stärka skolkuratorers yrkesroll genom att:
Stärka skolkuratorer i deras uppdrag att bidra till att alla elever når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.

Verka för utveckling av skolkuratorsyrket utifrån erfarenhet och forskning.

Anordna fortbildningsdagar.

Ge information och rådgivning i frågor om skolkuratorers yrkesroll, tjänste- och arbetsförhållanden. 

Ge tips om utbildning och fortbildning.

Samarbeta med andra yrkesföreningar och fackföreningar.

Ha kontakt med kollegor i andra länder. 

Följ oss på Facebook

Styrelsemöte i Stockholm

Från den fredagen den 19 till den söndagen den 21november sågs hela den nya styrelsen i Stockholm. Under fredagförmiddag träffade vi de andra professionsföreningarnas styrelser för samtal om gemensamma frågor. 
På lördagen och söndagen sammanträdde styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening. Det var intensiva dagar där våra tre nya styrelsemedlemmar Marie Jönsson (kassör), Pernilla Mörsare och Caroline Bergh introducerades i styrelsearbetet. Planeringen för nästa års Skolkuratorsdagar, som kommer hållas i Helsingborg, påbörjades också. Vi ser alla fram emot att arbeta tillsammans i vår nya styrelse för att utveckla skolkuratorsyrket.  

Styrelsen 2021/2022. Övre raden från vänster Pernilla Mörsare, Marie Jönsson, Lisa Rosenblad, Bodil Westergren. Nedre raden från vänster Caroline Hema Olsson, Ulla-Maija Kristing Madison, Caroline Bergh, Hanna De Vrij. Saknas på bild Ulrika Arvidsson.
Styrelsen 2021/2022. Övre raden från vänster Pernilla Mörsare, Marie Jönsson, Lisa Rosenblad, Bodil Westergren. Nedre raden från vänster Caroline Hema Olsson, Ulla-Maija Kristing Madison, Caroline Bergh, Hanna De Vrij. Saknas på bild Ulrika Arvidsson.

Info om de digitala Skolkuratorsdagarna

På måndag klockan 8 får du som anmält dig till de digitala skolkuratorsdagarna mail med länk till föreläsningarna. Anmälan är öppen till kl 23:59 söndagen den 10 oktober. I mailet kommer också lösenordet till de lösenordskyddade delarna på hemsidan. Bland annat till föreläsarnas material som publiceras på måndag. 
Den digitala konferensen är tillgänglig till kl 23:59 söndagen den 7 november. Därefter kommer en utvärdering att skickas ut. 

OBS!! Om du inte får länken på måndagmorgon, titta i din skräppost. 

Välkomna!
 

Skolkuratorsdagarna I Stockholm avslutade

Styrelsen pustar nu ut efter två fantastiska konferensdagar i Stockholm med fantastiska föreläsare och deltagare. Vi vill tacka alla inblandade för ert fantastiska engagemang. Vi ser fram emot att läsa era utvärderingar för att höra vad ni tyckte om dagarna. 
Ni som kommer att se Skolkuratorsdagarna digitalt har något att se fram emot då de skickas ut måndag den 11 oktober. 

Under måndagen den 4 oktober hölls även föreningens Årsmöte. Tre ledamöter avgick då och tre nya valdes in. 
Vi välkomnar Marie Jönsson kassör, Pernilla Mörsare ledamot och Caroline Bergh ledamot in i styrelsen. Styrelsen riktar även ett stort tack till våra avgående ledamöter Maria Bergstrand kassör, Simona Träskman och Henrik Albertsson. 

Årets Skolkurator utsedd

Den 5 oktober på Skolkuratorsdagarnas fysiska konferens utsågs för första gången Årets Skolkurator 2021. Priset gick till kurator Sin Yee Yip på Ronnaskolan i Södertälje. 
Styrelsens motivering till utnämningen lyder:
"I rollen som samordnare och skolkurator har Sin Yee Yip visat på stor professionalism. Genom sitt arbete på organisations-, grupp-, och individnivå leder, stöder och inspirerar Sin Yee kollegor, medarbetare och chefer samt tydliggör skolkuratorsrollens många fasetter på ett föredömligt sätt."  
Stort grattis önskar vi Sin Yee och Ronnaskolan!

Seminarium under Almedalen digitalt med riksföreningarna

Under Almedalen Digitalt deltog Riksföreningarna inom Elevhälsan med ett tvärprofessionellt seminarium. 
 
”Hur ska vi öka elevernas hälsa och lärande? Hur kan vi hjälpas åt efter pandemin?”
Arrangör: Elevhälsans professionsföreningar
Moderator: Carolina Klüft. Även Josefine Fäldt, Ordf. i Sveriges Elevkårer, deltog för att lyfta elevperspektivet.

Flera rapporter har belyst pandemins påverkan på barn och ungas kunskapsinhämtning, samt fysiska och psykiska hälsa.
Utökad information om evenemanget
Flertalet rapporter har belyst pandemins påverkan på barn och ungas kunskapsinhämtning samt fysiska och psykiska hälsa. Utifrån rapporterna samtalar Riksföreningen för skolsköterskor, Svenska skolläkarföreningen, Sveriges skolkuratorers förening och Psifos-psykologer i förskola och skola. Professionerna i skolans elevhälsa för dialog om lösningar på framtidens utmaningar i kölvattnet efter pandemin. Utifrån rapporterna samtalar representanter från elevhälsans professionsföreningar.
 
Klicka dig vidare för att se seminariet som varar ca 1 timme. 
Länk till seminariet.

Medverkande:
Lena Svedjehed, Leg. psykolog, Psifos-Psykologer i förskola och skola https://www.psykologforbundet.se/Psifos/
Mia Göransdotter Hammar, Skolsköterska, Riksföreningen för skolsköterskor www.skolskoterskor.se 
Anita Englund, Skolläkare, Svenska skolläkarföreningen https://slf.se/svenska-skollakarforeningen/
Bodil Westergren, Skolkurator, Sveriges skolkuratorers förening www.skolkurator.nu
Kontaktperson 1: Anna Yttergård, (Psifos), Elevhälsans professionsföreningar

Årsmöte 2021-10-04

Sveriges Skolkuratorers Förening kallar till årsmöte måndagen den 4:e oktober 2021 kl16.00-16.30
På grund av pandemieffekterna kommer årets årsmöte hållas i både digital- och fysisk form under Skolkuratorsdagarna i Clarion Hotel Sign.
Anmälan till det digitala årsmötet, motioner och övriga frågor sänds till vice ordförande på ulrika.arvidsson@skolkurator.nu
Vid bekräftelsen på anmälan erhålls länk till det digitala mötet. 
Se dagordning till mötet nedan. 
Väl mött!
/ Styrelsen

Det närmar sig...

Skolkuratorsdagarna närmar sig med stormsteg. Vi i styrelsen ser fram emot att träffa er, Sveriges skolkuratorer (tyvärr inte alla) i Stockholm den 4-5 oktober. Det finns fortfarnade möjlighet att anmäla sig.

Vem som blir Årets Skolkurator kommer att tillkännages tisdagen den 5 oktober kl 10 på den fysiska konferensen. Ni som inte har möjlighet att delta fysiskt får hålla utkik här på hemsidan och på vår Facebook-sida efter kl 10 på tisdagen. 

Förlängd anmälningstid

till skolkuratorsdagarna 2021

Du har fortfarande möjlighet att anmäla dig till både den fysiska och digitala konferensen: SKOLKURATOR NEXT LEVEL- IDENTITET, FÖRÄNDRADE ARBETSSÄTT OCH KARRIÄRVÄGAR.
Se nedan för mer information och länk till anmälan. 
Välkommen!

Skolkuratorsdagarna 2021

TEMA: Skolkurator Next Level - identitet, förändrade arbetssätt och karriärvägar

Välkommen till Skolkuratorsdagarna 2021. Den 4 - 5 oktober är det dags för utvecklingsdagar med fokus på Skolkuratorer! Ni väljer själva om ni vill delta på plats i Stockholm eller ta del av den inspelade konferensen digitalt under hela perioden 11 oktober - 7 november
 
Sveriges Skolkuratorers Förening fyller 60 år!
Det firar vi med ännu större fokus på professionen Skolkurator.
Missa inte 2021 års nyheter: ”Årets Skolkurator 2021”
”Speak up”, korta presentationer från skolkuratorers värdefulla arbete runt om i landet.

Vi har glädjen att i år erbjuda en hybrid, alltså en kombination med dels en fysisk konferens med endast 100 exklusiva platser och dels en digital konferens, från endast 1495 kr!
Den 4–5 oktober är den fysiska konferensen på Clarion Sign i Stockholm. Arrangemanget kommer givetvis att anpassas efter rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Om du hellre väljer att delta digitalt så kan du ta del av varje föreläsning på egen hand under perioden 11 oktober – 7 november.
 
Vi ser fram emot inspirerande och utvecklande dagar tillsammans!

Några av föreläsarna du får lyssna till är;
Petri Partanen- "Vart är vi på väg? - En framtidsspaning om elevhälsoarbetet och skolkuratorns roll"
 
Staffan Olsson- ”Ny framtida lagstiftning och digitalisering- hur påverkas elevhälsans/kuratorns arbete?”


För anmälan och fullständigt program klicka på länken:

www.skolkuratorsdagarna2021.se

Välkommen med din anmälan till Skolkuratorsdagarna 2021!

Hedersstipendiat CSA!

Styrelsen är så stolta och glada. Vi tackar så mycket för Hedersstipendiet!
​​​​​​​
Så här skriver Centralförbundet för Socialt Arbete: 
Varje år sedan 1982 delar Centralförbundet för Socialt Arbete ut en hedersutmärkelse till en person eller organisation som på ett framstående sätt har bidragit till att utveckla det sociala arbetet eller socialpolitiken. På grund av pandemin har rutinerna rubbats och förra året delade vi inte ut något pris. I stället delar vi ut två priser i år. Dessa går till Kjerstin Bergman och Sveriges skolkuratorers förening som representeras av Ulla-Maija Madison.

Till 2021 års hedersstipendiat har utsetts Sveriges skolkuratorers förening som stärker och utvecklar de socialarbetare som möter alla barn – skolkuratorn.  
Genom att vara en stark röst för en liten grupp socialarbetare har Sveriges skolkuratorers förening bidragit till att påverka så väl statliga utredare, arbetsgivare och fackförbund om behovet av att ställa tydligare utbildningskrav för vem som kan anställas som skolkurator och hur många elever de ska ansvara för. För en yrkesgrupp som ofta arbetar ensamma i sin profession i skolans värld ger föreningen tydlighet i vad som är skolkuratorns uppdrag och hur de psykosociala insatserna kan utföras. Föreningens utbildningsdagar är den viktigaste kompetensutvecklingen för skolkuratorerna med en blandning av föreläsningar om juridik och forskning inom socialt arbete med unga men även information från olika frivilligorganisationer och vilket stöd de kan ge barn och unga.
Alla elever har rätt till tillgång till en skolkurator och de ska tillsammans med resten av elevhälsans professioner bidra till att alla barn ska nå kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt. Ytterst är deras uppdrag att alla barn ska få den utbildning de har rätt till. Sveriges skolkuratorers förening har under de 50 år de har funnits sett hur medlemsgruppen sakta men säkert ökat. Föreningens styrelse har lagt stor vikt vid internationellt utbyte och vid att föra dialog med de forskare som först på senare tid börjat få möjlighet att studera skolkuratorns arbete. CSA vill med årets hedersstipendium uppmärksamma det ideella arbete som görs i många av landets professionsföreningar där socialarbetare utanför sitt dagliga arbete ägnar sin fritid åt professionsfrågor och ge stöd till kollegor. Det är en ära att efter ett år som inneburit nya utmaningar för landets skolor ge stipendiet till Sveriges skolkuratorers förening.

Länk til CSA.

Uppdaterade kriterier:

Glöm inte Nominera Årets Skolkurator!

Hjälp oss att uppmärksamma duktiga kollegor!

I samband med att Sveriges Skolkuratorers Förening i år firar 60 år så kommer vi för för första gången utse Årets skolkurator! 

Nu har du chansen att uppmärksamma en duktig kollega och/eller medarbetare genom att nominera till Årets skolkurator. Förutom äran tilldelas Årets skolkurator gratis deltagande på nästa års Skolkuratorsdagar.

Vem som blir Årets skolkurator kommer att tillkännages på Skolkuratorsdagarna 2021. 

Skolkuratorsdagarna 2021 Stockholm+digitalt

Välkommen med din anmälan till Skolkuratorsdagarna 2021!

Temat för dagarna är: Skolkuratorn Next Level - identitet, förändrade arbetssätt och karriärvägar

Skolkuratorsdagarna 2021 kommer med anledning av osäkra pandemitider vara en kombination med dels en fysisk konferens med endast 100 exklusiva platser, dels en digital konferens.
Den 4-5 oktober är den fysiska konferensen på hotell Clarion Sign i Stockholm. Den kommer givetvis att anpassas efter rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Anmäl dig senast den 31 juli. 
Den digitala konferensen innebär att föreläsningarna är tillgängliga under perioden 11 oktober- 7 november.
Föreläsningarna kommer inte att livestreamas.
Precis som tidigare kommer Skolkuratorsdagarna att ha fokus på aktuella metoder, juridik och forskning. Årets nyheter är att styrelsen kommer att utse ”Årets Skolkurator 2021”. Dessutom kommer Speak up medföra en ökad delaktighet från skolkuratorer runtom i landet, med korta presentationer om deras värdefulla arbete.

Information och länk till anmälan hittar du här.

Stöd för skolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Här kommer ett tips från Skolverket som Sveriges Skolkuratorers Förening samarbetar med.

Skolverket erbjuder dig som arbetar inom elevhälsan att tillsammans med din rektor få stöd i skolans systematiska arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Här får du hjälp att leva upp till förstärkta krav i läroplanen som börjar gälla hösten 2022 angående hedersrelaterat våld och förtryck. Det digitala processtödet består av fyra delar som ger konkreta verktyg för arbetet i er verksamhet.
Läs mer och anmäl dig här.

Se föreläsningarna: Uppdrag skolkurator

Den 4 maj 2021 höll Sveriges Skolkuratorers Förenings Ordförande Ulla-Maija Kristing Madison och Vice Ordförande Ulrika Arvidsson en webföreläsning om skolkuratorns uppdrag. Det var en lunchföreläsning anordnad av Akademikerförbundet SSR som sågs av nästan 1100 personer. De höll en uppföljande kortare föreläsning, ett par veckor senare, där några frågor besvarades . 
Föreläsningarna är tillgänglig i cirka ett halvår från nu. Du kan se den första föreläsningen här och den andra här.
 

Föreläsning: Uppdrag Skolkurator

Den 4 maj kl. 12-12.45 erbjuder ordförande Ulla-Maija Madison och vice ordförande Ulrika Arvidsson i Sveriges Skolkuratorers Förening en föreläsning om uppdraget som skolkurator. ”Hur ser skolkuratorns roll och uppdrag ut? Hur kan man som skolkurator arbeta med psykosociala insatser på organisations, grupp- och individnivå? Hur får man stöd i sin yrkesroll när man är ensam i sin profession?”
Föreläsningen sker i samarbete med Akademikerförbundet SSR. 
Länk till info och anmälan

save the date:
SkolkuratorsdAGARNA

Snart öppnar anmälan till årets Skolkuratorsdagar!

Skolkuratorsdagarna 2021 kommer med anledning av osäkra pandemitider vara en kombination med dels en fysisk konferens med endast 100 exklusiva platser, dels en digital konferens.
Den 4-5 oktober är den fysiska konferensen på hotell Clarion Sign i Stockholm. Den kommer givetvis att anpassas efter rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Den digitala konferensen innebär att föreläsningarna är tillgängliga under perioden 11 oktober- 7 november.
Föreläsningarna kommer inte att livestreamas.
Precis som tidigare kommer Skolkuratorsdagarna att ha fokus på aktuella metoder, juridik och forskning. Årets nyheter är att styrelsen kommer att utse ”Årets Skolkurator 2021”. Dessutom kommer Speak up medföra en ökad delaktighet från skolkuratorer runtom i landet, med korta presentationer om deras värdefulla arbete.

Bland årets förläsare hittar du Petri Partanen och Staffan Olsson.
Petri Partanen kommer delge erfarenheter kring hur elevhälsoarbetet utvecklats historiskt fram tills idag, och hur det kan tänkas utvecklas framöver. Petri kommer också delge erfarenheter från sitt samarbete som psykolog ”i armkrok” med skolkuratorer genom åren, och reflektera kring skolkuratorns förändrade roll.

Staffan Olsson kommer att prata om ny framtida lagstiftning och digitalisering. Elevhälsans inklusive skolkuratorns verksamhet är stadd i snabb förändring. Digitaliseringen i skolan har ökat, FN:s barnkonvention har blivit svensk lag och en ny hållbar socialtjänstlag har utretts med bl.a. ett förtydligat barnrättsperspektiv. Hur påverkar detta samt sannolika förändringar i skollagstiftningen om elevhälsa och möjligheten för dig som kurator att ge elever ett fullgott stöd.

Vi ser fram emot inspirerande och utvecklande dagar tillsammans!

Håll dig uppdaterad via hemsidan och Facebook om när anmälan öppnar!

         Speak up-

 gör din röst hörd på Skolkuratorsdagarna 2021!

Har du en hjärtefråga som du brinner för? Eller har du ett framgångsrikt arbetssätt som du vill berätta om? Ta chansen att under ett kort anförande på ca 5-10 minuter berätta för deltagarna på Skolkuratorsdagarna 2021!
Välj själv om du vill stå på scen, spela in en film eller på annat kreativt sätt nå ut med ditt budskap. Tänk gärna främjande och förebyggande. Du kan även lyfta fram en elevgrupp eller elevs berättelse där ditt engagemang varit lyckosamt! 
 
Kontakta styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening genom henrik.albertsson@klaragymnasium.se och berätta om din idé senast 15 juni 2021.

Årets Skolkurator!

I samband med att Sveriges Skolkuratorers Förening i år firar 60 år så kommer vi för för första gången utse Årets skolkurator! 

Nu har du chansen att uppmärksamma en duktig kollega och/eller medarbetare genom att nominera till Årets skolkurator. Förutom äran tilldelas Årets skolkurator gratis deltagande på nästa års Skolkuratorsdagar.

Vem som blir Årets skolkurator kommer att tillkännages på Skolkuratorsdagarna 2021. 

Nedan hittar du nomineringskriterier och hur du nominerar. 

Skolkuratorsdagarna 2021!

Den 13 mars sammanträdde styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening. Bland annat planerade vi 2021 års Skolkuratorsdagar.
Temat för dagarna är: Skolkuratorn Next Level - identitet, förändrade arbetssätt och karriärvägar
Dagarna äger rum i oktober och vi har i skrivande stund inte spikat exakt hur det kommer att hållas, digitalt och/eller live. Vi kommer att hålla er uppdaterade via hemsidan och vår Facebook-sida Sveriges Skolkuratorer. 
Håll i och håll ut! 

Fyll i Utvärdering av skolkuratorsdagarna

Skolkuratorsdagarna avslutades den 6 november. Vi är jätteglada över det positiva gensvar vi har fått på årets program och den omställning som Corona-pandemin tvingade oss till! 
I fredags skickades det även ut en utvärdering som vi är tacksamma om så många av er som möjlight fyller i. Om du saknar utvärderingen så titta bland din skräppost. 
Snart kommer även ett mail till de av er som valt att bli medlemmar i Sveriges skolkuratorers förening. Ni som medlemmar kommer fortsatt ha tillgång till föreläsarnas material mm. här på hemsidan via lösenord som kommer i mailet. 

Digitala Skolkurators-dagar 2020  

Skolkuratorsdagarna 2020 blev digitala. De spelades in i Stockholm den 7-8 oktober. Temat var Normkritiskt värdegrundsarbete men fokus på machokultur, våld och porr.

Den 9 oktober fick deltagarna på konferensen tillgång till 8 separata föreläsningar under en månads tid. Dagarna var mycket uppskattade och över 900 personer fick möjlighet att ta det av föreläsningarna. 

Nu börjar planerandet för 2021 års Skolkuratorsdagar. I samband med detta firar även Sveriges Skolkuratorers Förening 60 år!

Skolkuratorsdagarna 2020 blir digitala

Program Skolkuratorsdagarna 2020  

Du som möter Nyanlända

Många nyanlända elever lider av psykisk ohälsa. Mittuniversitet genomför nu en kartläggning av elevhälsopersonals erfarenheter av att möta nyanlända elever med psykisk ohälsa. Enkäten riktar sig särskilt till skolsköterskor och skolkuratorer och vill därför be er om hjälpa att besvara en enkät om detta. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara, för att delta klicka:
Enkäten

Styrelsemöte i Stockholm

Styrelsemöte under den gångna helgen för att förbereda Skolkuratorsdagarna 2020 och påbörja planeringen för nästa års styrelsearbete. 

Årsmöte 2020-10-05

Sveriges Skolkuratorers Förening kallar till Årsmöte den 5 oktober kl 12.15 på Teams.

På grund av pandemin kommer årets årsmöte att hållas i digital form. Anmälan till årsmöte, motioner och övriga frågor sänds till vice ordförande på ulrika.arvidsson@skolkurator.nu . Vid bekräftelse på anmälan erhålls en länk till mötet. 

Stöd i corona-krisen

Sveriges Kommuner och Regioner har lagt upp en hemsida med alla stödresurser som finns (befintliga och nya) och kan vara till hjälp för barn och unga, vuxna och psykisk hälsa i coronakrisen.
Länk 

"Elever under radarn"

UR skola hemma. Hanna Elmlund de Vrij, styrelsemedlem i Sveriges skolkuratorers förening, blir intervjuad kring e
elevehälsans roll vid distansundervisning i gymnasiet.
Se inslaget här.

"Vi måste lyfta Elev-hälsan när skolan flyttar hem"

Läs artikeln i Skolvärlden. Sveriges skolkuratorers förening är delaktig tillsammans med Petri Partanen m.fl.
Läs artikeln här.

"Så pratar du med eleverna om coronaoron"

Svergies skolkuratorers förenings styrelseledamot Maria Bergstrand blir intervjuad i Lärarnas tidning om coronaoron.
Läs artikeln här. 

Delta i Enkät om  skol-kuratorers psykiska hälsa

Sveriges skolkuratorers förening hjälper till att sprida en enkät om ett viktigt ämne. Se nedan och delta gärna!

Jag heter Jantsje Ploeg och läser magisterprogrammet i psykologi på högskolan i Kristianstad. Nu är det dags för mitt examensarbete, vilket handlar om psykisk hälsa bland skolkuratorer i Sverige. Jag skulle uppskatta om du som är skolkurator vill medverka på min undersökning genom att svara på bifogad enkät. Det tar ungefär 10-15 minuter att svara på alla frågor.
Deltagandet är frivilligt och anonymt och du får avbryta enkäten när som helst. 
Enkäten kommer att vara tillgänglig till och med den 19 mars 2020 kl. 23:59.
Du får även gärna sprida enkäten till dina kollegor som inte har Facebook eller inte hört om denna undersökning ännu. 
Tusen tack på förhand!

Arbetar du med elevhälsa på gymnasiets språkintroduktion?

Socialstyrelsen söker skolsköterskor och skolkuratorer som vill vara med
och testa en ny modell för att uppmärksamma psykisk ohälsa hos nyanlända elever på gymnasiet.
Arbetet ska genomföras under våren och utvärderas av Mittuniversitetet.
 
Länken till information om projektet och anmälan 
 

konferens i Göteborg 2020

Nästa års skolkuratorsdagar kommer att äga rum i Göteborg 5-6 oktober. Program och mer detaljer publiceras senare så håll utkik på hemsidan och på facebook. 
Hoppas vi ses i Göteborg!

Styrelsemöte i Stockholm

I lördags, den 16 november, sammanträdde styrelsen i Stockholm. Främst arbetades det med kuratorsdagarna år 2020. Ort och tema för konferensen blir officielt inom kort. 
Så håll utkik på hemsidan!

Ordförande har ordet. September 2019

Efter en nästan lika varm och nästan lika torr sommar som förra året här på Gotland har förhösten kommit fort. Det är kallare i luften än jag minns någon av de tidigare höstar jag upplevt här. Den kvardröjande behagliga värmen som inbjuder till uteumgänge och avkoppling har fördrivits av ovanligt tidig och ovanligt sträng nattfrost. Dagarna är fortfarande fina men kylan är påtaglig och påträngande.
Precis på samma sätt upplever jag att den mellanmänskliga värmen påverkas av samhällsklimatet och det politiska samtalet. När fokus ligger på säkerhet, brottsbekämpning och att göra det svårare för de redan utsatta påverkas vår medmänsklighet. Som gemenskap förhärdas vi och det som borde vara otänkbart riskerar att normaliseras i en förfärande takt. Grupper som borde höra hemma i 1930-talet utmanar och kränker till synes ohämmat. Förhållningssätt som absolut inte hör hemma i en demokratisk rättsstat bygger på sitt våldskapital på allas vår bekostnad.
Därför är det både med stolthet och en viss bävan jag ser fram emot höstens konferens. Våldsbejakande extremism är en utmaning mot allt vad den svenska skolan står för. Den demokratiska fostran till ansvarstagande, empatiska och levande individer har inte varit viktigare och svårare på mycket länge. Vårt uppdrag som en nyckelperson i det förebyggande och psykisk hälsobringande arbetet behöver rustas och i år ger vi oss verkligen ut på djupt vatten.
Visst har du anmält dig för detta vill du inte missa!
Allt gott, Ulla-Maija

Kallelse till årsmöte


Medlemmar i Sveriges Skolkuratorers Förening kallas härmed till
 
ÅRSMÖTE 2019
 
Måndagen den 7 oktober 2019 klockan 16.45 – 17.15
Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, 652 20 Karlstad
 
Dagordning
 
1. Årsmötet öppnas
2. Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justerande, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
    dagens protokoll
6. Godkännande av föredragningslistan
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt utvärdering av föregående års
    verksamhetsplan
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11. Förslag till verksamhetsplan
12. Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2019-2020
13. Fastställande av medlemsavgift – verksamhetsåret 2019-2020
14. a. Val av ordförande
      b. Val av vice ordförande
      c. Val av föreningskassör
15. a. Val av två nya styrelseledamöter
16. a. Val av två revisorer
17. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
18. Förslag till ändring av föreningens stadgar
19. Revidering av dokument
20. Revidering av medlemsåret
21. Förändring i val av framtida konferensort
22. Övriga ärenden – anmäls under punkt 6 eller mailas in i förväg via hemsidan
 
VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET 2019
 

Bidra till Forskning på skolkurativt arbete

Forskare vid Umeå Universitet söker skolkuratorer som kan bidra till forskning om skolkurativt arbete. Se nedan för mer information. 

Kraftsamling för psykisk hälsa med SKL

2019-09-09

Styrelsen för Sveriges skolkuratorers förening deltog idag i Kickoffen för SKL:s kraftsamling för psykisk hälsa. Kickoffen samlade förtroendevalda, chefer och medarbetare i regioner och kommuner; representanter för myndigheter, civilsamhällesorganisationer, professions- och fackorganisationer, näringsliv och andra aktörer för en eftermiddag med information och samtal om höstens kraftsamling och hur olika aktörer kan bidra.
Kraftsamlingen syftar till:

· Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt

· Individer rustade för att nå sin fulla potential
och välmående

· Hållbara stöd till de som behöver

Delar av styrelsen

Lena Nyberg Generaldirektör MUCF

Martin Forster

skolkuratorsdagarna I karlstad 2019 anmälan

Nu är anmälan öppen till Skolkuratorsdagarna 2019. I år äger de rum i Karlstad (6) 7-8 oktober 2019. Temat är
Utanförskap bland barn och unga - Hur skolkuratorn kan vara en del i det våldsförebyggande arbetet och i arbetet mot främlingsfientlighet och extremism.
Klicka dig vidare via Skolkuratorsdagarna i menyn ovan för mer information och anmälan. 
 

oRDFÖRANDE
HAR ORDET.

Februari 2019

Jag nås av beskedet att den meteorologiska våren anlänt till Skåne. Jag ser bilder från Malmö som värmer både sinne och kropp. Djupt i mig känner jag ett spirande hopp, snart är det vår tur. Ja, jag vet att Gotland har en senare vår på grund av att det omgivande vattnet fortfarande kyler marken och kommer göra det länge än. Men snödroppar, syrenknoppar och narcissanlag som, är decimeterhöga vittnar om vad som är på väg. De första kopparna kaffe har redan avnjutits på nyligen framtagna utemöbler mot söderväggen och solen som värmer ansiktet ger tydliga indikationer om vad som är i antågande och inga kommande bakslag kan kuva den känslan.

Annars är det fullt upp med vad man kan kalla vardagslunk. Arbete, både strategiskt och praktiskt, fyller dagar och tankar. Jag tänker på vad vi som skolkuratorer gör både lokalt, nationellt och internationellt. Jag tänker på vad det vi gör ger för resultat. På riksnivå kan vi i föreningens styrelse se att ett långsiktigt och målmedvetet arbete tillsammans med Regeringskansliets utredning, som arbetar med att hitta former för att ge bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen snart är avslutat. Detta projekt har löpt över flera år och är ännu inte helt i mål. Förändringsarbete går långsamt, men på EU-nivå går det av naturliga skäl ännu långsammare.

2011 togs beslutet i EU att jobba med vad vi kallar problematisk skolfrånvaro. Medlemsländerna uppdrogs att inventera, dokumentera och finna botemedel på en av de största faktorerna för utslagning. Vi vet att för dem som inte fullföljer gymnasiet är risken för socialt utanförskap skyhögt mycket större än för resten av befolkningen. Vi vet att grundläggande utbildning är den enskilt största friskfaktorn i livet. Alltså måste vi tillsammans intensifiera det förebyggande arbetet. För närvarade lämnar en av sju ungdomar i Europa skolan utan avslutande gymnasiekompetens och i Sverige visar nya siffror på att det är ännu värre.

I mars kommer Sveriges Skolkuratorers Förening att delta i en uppföljande workshop som en del av detta nationella och internationella arbete att finna politiska strategier för Europa 2020 som bland annat innehåller målet att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid. Men jag undrar hur det ser ut på din arbetsplats. Vilka strategiska samtal för ni på EHT? Har du som skolkurator tillträde till relevanta samtal på organisationsnivå? Tar era arbetsgivare tillvara på er kompetens?

Allt gott!

Ordförande
har ordet.

 Januari 2019

Nytt år och nya utmaningar.

Så fick Sverige äntligen en regering efter en höst som saknar motstycke i svensk modern politisk historia. Motsättningar överbryggades och gamla låsningar lättades, åtminstone tillfälligt.
Januariavtalet (JA) låter ju mer positivt än Decemberöverenskommelsen (DÖ) men det återstår att se vad det nya kommer att innebära både för oss som medborgare och för oss som skolkuratorer.  Speciellt är jag nyfiken på vad partierna tänker kring punkt 53.

”53. Skapa studiero. Genomför en nationell plan för studiero och trygghet i skolan. Mobilförbud införs i klassrum, med rätt för rektor/lärare att bestämma att mobiler kan/ska användas vid olika tillfällen med bestämda syften (Ds hösten 2019. Ny lagstiftning från 1 januari 2021) Resurser tillförs för att anställa fler lärarassistenter. Nationella riktlinjer tas fram för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna (Uppdrag till Skolverket efter vårändringsbudgeten). Elever som hotat eller utsatt andra för våld ska lättare kunna stängas av eller omplaceras (Samma Ds som mobiltelefoner)”

Om skolkuratorn ska användas för att avlasta pedagogerna öppnas onekligen spännande perspektiv. Eller vad säger ni?

För övrigt ser jag fram emot att utveckla samarbetet på nationell nivå mellan Elevhälsans olika aktörer. Det är nu klart att riksstyrelserna för skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer samt skolkuratorer kommer att träffas och samverka för att finna gemensamma ståndpunkter och att arbeta på att bli mer samspelta. Ett viktigt arbete för att stärka allas våra gemensamma professioner och underlätta samsyn om vårt gemensamma uppdrag. Det är åtminstone Sveriges Skolkuratorers Förenings ingång i dessa förhandlingar. Låt oss hoppas att vi kommer en bit på vägen mot en starkare och bättre rustad elevhälsa på nationell nivå som sedan kan stärka arbetet lokalt.

Allt gott!
 

Erfarenhetsdag om Botkyrka kommuns våldsförebyggande arbete
Länsstyrelsen i Stockholms län, Botkyrka kommun och lokalpolisområde Botkyrka bjöd den 4 februari in till en erfarenhetsdag om Botkyrkas våldsförebyggande arbete. I Botkyrka kommun bedrivs sedan 2014 ett lokalt utvecklingsarbete med fokus på att i samverkan förebygga våld. Målet är att få till ett långsiktigt och strategiskt arbete inom ramen för olika verksamheters ordinarie arbete. Syftet är att påverka de bakomliggande faktorerna till att våld överhuvudtaget uppstår. Sektionen för förebyggande arbete i Botkyrka kommun mottog Kvinnofridspriset 2018 för det våldsförebyggande arbetet. Dagen riktade sig till politiker, chefer, strateger samt yrkesverksamma inom skola, fritid, socialtjänst och polis.
Medlemmar i styrelsen i skolkuratorsföreningen deltog vid erfarenhetsdagen i Botkyrka och tog med sig värdefull ny kunskap därifrån.

Läs hela inlägget »

Ordförande har ordet

Nyårsafton 2018
Kylan hos oss kom och försvann. Snötäcket likaså. Det blev en vit jul men det ser ut som om det blir ett grönt nyår. Magnoliorna har knoppar och hoppas på framtiden. Det gör jag också.
2018 har på flera sätt varit ett omvälvande år som tydliggjort många djupa konflikter i vår gemensamma tillvaro. Konflikter som ännu inte har kunnat överbryggas. Det har varit ett valår som fortsatt hela året och ännu finns ingen lösning på plats. Metoo-rörelsen har fortsatt att visa oss obehagliga sidor av hur vi behandlar varandra. Mönster som fortfarande är alltför normaliserade. På våra skolor är konflikter det vi ständigt arbetar med och det finns inget som tyder på att det kommer vara annorlunda 2019.
Dock, när våra elever och personalen återkommer efter ledigheten kommer vi att vara där. Vi kommer att vara redo att fortsätta strävan efter att hitta lösningar och att hjälpa eleverna att finna den balans i tillvaron som gör det möjligt för dem att nå skolans mål.
Jag är övertygad om att vi under att 2019 kommer att finna några lösningar på de konflikter som påverkade 2018. Jag är också övertygad om att vi med nödvändighet kommer att arbeta på att finna nya lösningar på det som drar isär vårt samhälle och vår tillvaro.
Nyårsafton är en tid för sammanfattning och reflektion. Att uppskatta allt det som vi har att vara tacksamma för och allt det goda som 2018 gav. Samtidigt är det viktigt att utvärdera och nyorientera kring det som måste förändras istället för att upprepa invanda mönster. Båda dessa delar är viktiga men inte självklara. Jag lämnar till dig att uppskatta och nyorientera det i ditt liv som du anser lämpligt precis som jag har gjort.
Avslutningsvis hoppas jag att din julhelg har varit god och att du har kunnat fira den med människor som ger dig värme och omtanke. Dessutom hoppas jag att det nya året låter dig bli sedd och att du också ser dem som finns omkring dig.
Allt gott!

Novembermörkret är påtagligt och snön lyser med sin frånvaro hos mig. Mörker när jag åker hemifrån och mörker när jag kommer hem. Gryningen kommer sent och skymningen börjar tämligen tidigt. För tidigt för att det ska gå att kura skymning hemmavid. Därför blir det ofta långa arbetsdagar när jag ändå inte kan utnyttja dagen till utomhusaktiviteter när jag kommer hem. Men i brist på sol finns det andra ljuspunkter i höstmörkret.
I Sveriges Skolkuratorers Förening har vi värmt oss med utvärderingen från konferensen i Gävle. Det känns gott att ni som deltog var så nöjda med vårt gemensamma arbete. Det känns gott att vi som förening återigen låg rätt i våra val. Delar av styrelsen var i nyss i Karlstad och påbörjade arbetet inför nästa konferens. Det är för tidigt att släppa mer information, men jag kan lova er att det kommer att bli bra.
I föreningen fortsätter vi våra strävanden efter ett fördjupat samarbete med elevhälsans aktörer på riksnivå. Vi ser frågan om legitimation som en förutsättning för en seriös samverkan. Vi tror nämligen att det är viktigt med en förståelse för varandras professionalism för att befästa en uppriktig respekt för varandras expertis. Eftersom vi skolkuratorer är den enda professionen inom elevhälsan som inte har legitimationskrav föreligger en alltför uppenbar risk att vi inte tas på tillräckligt stort allvar varken av kollegor eller av arbetsgivare. I nuläget kan arbetsgivaren anställa en kurator med i stort sett vilken utbildningsnivå som helst som arbetsgivaren finner lämplig. I en kommunal eller privat verksamhet med en begränsad budget finns emellanåt en tydlig strävan efter att sätta ekonomi framför kvalitet.
Men detta handlar inte primärt om vår självkänsla. Det handlar om eleverna och deras arbetssituation. Om skolkuratorn missbrukas av arbetsgivare eller inte har en professionell psykosocial kunskap och inte är insatt i strukturella förhållanden på skolan äventyras elevernas rättssäkerhet och trygghet. Jag vill gärna tro att ett legitimationskrav kopplat till utbildning och kompetens kommer att motverka en sådan strävan. Som jag ser det kommer ett legitimationskrav att stärka professionen. Skolsituationen och samhällsutvecklingen idag kräver inte bara fler skolkuratorer. Det krävs också att vi är legitimerade. Skolkuratorerna bör därför, liksom kuratorer inom hälso- och sjukvård, vara legitimerade.
Eller vad tycker ni?
Läs hela inlägget »

Hösten har visat tydliga tecken på att redan i oktober vilja övergå i vinter. Det har hänt förut och i andra delar av landet är det självklart, men här på Gotland blir det sällan vinter innan nyår. Frosten har dräpt tomater och chili, skadat de vinteräpplen som fortfarande sitter kvar på trädet. Valnötterna föll nästan en månad tidigare än vanligt. Mina kollegor och våra grannar skrapar bilarna på morgonen. Vanligen behöver jag inte göra det. Inte när jag ställer in bilen i carporten när jag kommer hem. Det finns små men effektiva botemedel mot frosten.

I Brasilien har en man som vägrade möta sin motkandidat i debatter och byggde sin kandidatur på lögner i sociala medier valts till president. I USA skickade en eller flera människor bomber med posten till företrädare för åsikter som ogillas eller hatas. Ett ogillande och ett hat som eldas på från allra högsta politiska ledning i landet. På Filipinerna driver presidenten på en mordkampanj mot misstänkta brottslingar för att rättsväsendet misstros. I Polen vill de styrande påverka domstolarna och i Ryssland är utrymmet för fritt tänkande minst sagt begränsat. I Sverige får hatets och intoleransens företrädare allt större utrymme. Den kylan som intoleransen sprider har också små men effektiva botemedel.

I mig finns värmen från Gävle kvar. Vilken lyckad konferens! Jag känner tacksamhet, glädje och stolthet över att vara del av en ideell och stark förening som förmår samla så mycket engagemang och som genererar så mycket värme. Tack till alla er som var en del av konferensen, en sådan fantastisk respons. Tack till värdgruppen som möjliggjorde mötet. Tack till föreläsare som berikade oss. Metodik, Juridik och Forskning i vacker förening. Tack till mina fanatiska styrelsekollegor som arbetar oförtrutet och oförväget för att rusta oss alla att vara en varm och stark röst i samhället och på våra skolor. Tillsammans är vi alla, som är medlemmar i Sveriges Skolkuratores Förening, en del av denna framgång. Du som medlem behövs i arbetet att bekämpa kylan. Du behövs som ytterligare ett litet men effektivt botemedel mot kylan. Glöm inte att du är ett litet stycke dynamit, maskerad som sockerbit.

Läs hela inlägget »

Hösten har smugit sig på. Det märks hos oss att nattfukten är åter, att färgerna blir djupare och luften fylligare. Men värmen är fortfarande kvar. Det är nästan som om sommaren vägrar släppa taget.

 I valets efterdyningar märker vi samma ovilja att släppa taget om det gamla. Ingen av oss vet vad det nya innebär och det är inte självklart at det är odelat positivt. Men vägrar vi förhålla oss till vår omvärld så som den ser ut eller väljer vi det öppna samtalets väg?

Vi skolkuratorer är på många sätt samtalets bärare och även om jag inte vill dra de politiska jämförelserna längre än så här är det uppenbart att knutna positioner sällan är en väg framåt, till något nytt. Rågångarna är redan uppdragna och konflikterna väl cementerade. Historiskt har den som valt nya vägar för samarbete och lösningar inte alltid belönats av väljarna för sina försök att ta ansvar. Blir det annorlunda denna gång?

Däremot är det en stor glädje för mig att få berätta om två banbrytande samarbeten som under sensommaren och förhösten har formaliserats med Sveriges Skolkuratorers Förening. Det första var att föreningen bjöd in representanter för skolkuratorer i de övriga nordiska länderna. Ett viktigt två-dagarsmöte ämnat att lägga grunden för en ömsesidig, fördjupad förståelse för arbetssituationen mellan oss och våra grannar. Vi delade erfarenheter, svårigheter och glädjeämnen. Dörrar öppnades till nya sätt att se på vårt uppdrag.

Det andra mötet har alldeles nyligen ägt rum. Sveriges Skolkuratorers Förening samverkade, nätverkade och inspirerades tillsammans med samtliga elevhälsoprofessioner under två dagar på Ledningskonferens för elevhälsa. Vi har redan gjort det, men det blir allt tydligare att vi behöver ytterligare betona behovet av att tänka nytt och tänka större om vårt gemensamma uppdrag inom elevhälsan och det nödvändiga i att samverka.

Som ni möjligen har märkt i insändare och i olika former av media har föreningen och SSRs ståndpunkter funnit flera gemensamma uttrycksformer. Hur dessa olika samverkansformer ska fortsätta att utvecklas är upp till oss alla.
Passa på att diskutera detta med oss i Gävle, på årsmötet eller hör av er på andra sätt!
 

Läs hela inlägget »

Medlemmar i Sveriges Skolkuratorers Förening kallas härmed till
 
ÅRSMÖTE 2018
 
Måndagen den 8 oktober 2018 klockan 16.30 – 17.00
Plats: Gävle konserthus, Kungsbäcksvägen 22, 802 67 Gävle
Lokal: Gevaliasalen
 
Dagordning
 
1. Årsmötet öppnas
2. Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justerande, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
dagens protokoll
6. Godkännande av föredragningslistan
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt utvärdering av föregående års
verksamhetsplan
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11. Förslag till verksamhetsplan
12. Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2018-2019
13. Fastställande av medlemsavgift – verksamhetsåret 2018-2019
14. a. Val av ordförande
b. Val av vice ordförande
c. Val av föreningskassör
15. a. Val av två nya styrelseledamöter
16. a. Val av två revisorer
b. Val av två revisorssuppleanter
17. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
18. Förslag till ändring av föreningens stadgar
19. Revidering av dokument
20. Övriga ärenden – anmäls under punkt 6 eller mailas in i förväg via hemsidan
 
VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET 2018

Läs hela inlägget »

När jag skriver detta ligger morgondimman tjock över fälten utanför fönstret. Dimmorna berättar att hösten inte är långt borta och att vi skolkuratorer är tillbaka på våra arbetsplatser är ytterligare ett tecken på att sommaren närmar sig sitt slut. Men, vilken sommar vi har haft. En lång, varm, skön och förfärlig sommar.

Den varmaste på över 260 år och den torraste på mycket länge. Att torkan kommer att påverka våra matpriser i vinter och en hel yrkeskår under lång tid framöver, gör att jag inte kan undvika att fundera kring den klimatförändring vi tycks ha så svårt att förhindra. En annan klimatförändring som vi rimligtvis också borde kunna förhindra manifesterade sig smärtsamt tydligt i Almedalen i år.

Med fysiskt och psykiskt våld och genom att sprida rädsla tränger sig våldsbejakande och hänsynslösa grupper in i det offentliga samtalet. Därför är valet i september extra viktigt. Det gemensamma och det offentliga samtalet har inte på över 80 år varit viktigare än nu när vi samtalar med kollegor, över kaffeborden och professionellt med våra elever. När vi samtalar ökar vi förståelsen och manifesterar toleransen. Det är FN tanken i miniatyr.

Jag tror att vi alla noterat att när våra frågor kommer på den politiska dagordningen saknas elevhälsoperspektivet helt och hållet. Det talas ibland om hur dåligt betalt en del i gruppen har i vår bransch men det talas alldeles för lite om elevhälsa och skolkuratorer. Känner du någon politiker, journalist eller någon annan som aktivt deltar i det offentliga samtalet, använd ditt inflytande. Styrelsen fortsätter sitta i referensgrupper och svara på journalisters frågor. Samtidigt förbereder vi och värdgruppen det sista inför höstens konferens i Gävle. Det finns fortfarande platser kvar så missa inte detta tillfälle!
Allt gott!

Läs hela inlägget »
Vilken fantastisk maj månad och start på juni det har varit. Jag sitter i den tidiga kvällen efter ännu en rekordvarm dag med blandade känslor. Glädje och tacksamhet över att vi redan har kunnat njuta av mer sommarvärme än under hela fjolåret.  Glädje över att vi ett år till får njuta av det som vi svenskar så innerligt behöver av värme och gemenskap. Oro över att det redan är så torrt att höstens rika nederbördsmängder är förbrukade.

På radio hör jag om regn i delar av vårt land och nyheten att vi i natt kommer att ha årets första tropiska natt här på Gotland. En natt då temperaturen inte understiger 20 grader. Jag tänker på hur olika en sådan sak som vädret slår i landet, vi pratar ofta om det och vi vet att vi inte kan påverka det. Jag tänker på många andra saker som slår väldigt olika i vårt land. Saker vi mer sällan pratar om men som vi verkligen kan påverka. Jag ser fram emot årets Almedalsvecka och de seminarier Sveriges Skolkuratorers Förening kommer att medverka i och alla de möten och det massiva nätverkandet som veckan innebär. Håll utkik efter oss och kom gärna på vår träff under veckan. Mer information kommer på hemsidan.

I september är det åter dags för oss alla att forma vår gemensamma framtid. Valrörelsen och utspelen har börjat, när svenska folket i undersökningar listar de viktigaste frågorna är det sjukvård, trygghet och skolan som dominerar samt förstås migrationsfrågan bland ett visst segment av väljarna. Eftersom skolan återigen ligger högt, hoppas jag att ni alla tar varje tillfälle att driva elevhälsofrågor i det politiska samtalet.

Du som brinner för våra gemensamma frågor eller känner någon som du tror skulle passa i styrelsen tveka inte att nominera dig själv eller din kollega! I höst står vi inför ett generationsskifte när flera starka och erfarna kollegor går vidare till andra uppgifter. Jag vill redan nu uttrycka min uppskattning för alla de insatser och det gedigna arbete som görs i styrelsen.

Jag hoppas att ni har sett att anmälan till konferensen i Gävle nu ligger ute. Varmt välkomna! ” It´s going to be great!” som en inte helt obekant amerikansk politiker skulle ha sagt.

Med skolavslutningar som står för dörren vill jag önska er alla en skön sommar och väl mött i Almedalen för er som befinner sig här under den veckan!
Läs hela inlägget »
Solen strålar i hela vårt avlånga land och inte ett moln så lång ögat ser, åtminstone inte i Halmstad. Vi står alla inför värmens alla utmaningar och möjligheter. Vad passar då bättre än att en fredagseftermiddag få en inbjudan till en av årets alla höjdpunkter som skolkurator.

Inbjudan är äntligen här och vi i styrelsen är otroligt stolta över årets skolkuratorsdagar. Vi har i år gjort ytterligare förbättringar i inbjudan och anmälan. Allt tack vare föreningens kloka medlemmar och era förslag. Alla anmälan sker digitalt och alla utskick lika så.


Ni hittar anmälan i länken:
Skolkuratorsdagarna 2018 i Gävle
Läs hela inlägget »

Föreläsare nr 2:
Barnkonventionen som ett verktyg och en kompass

Åsa Ekman
är barnrättskonsult och har de senaste 15 åren jobbat med att implementera, genomföra och sprida kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.
Hon har varit anställd i olika kommuner för att implementera konventionen och som konsult har Åsa hjälp många organisationer med allt från utbildningar, att genomföra dialoger med barn till att ta fram styrdokument för barnrättsarbetet. Vidare har Åsa via sitt uppdrag som ledamot i Rädda Barnens riksförbunds styrelse diskuterat och drivit frågor om rättigheter för och med barn från ett civilsamhällesperspektiv. 

Läs hela inlägget »

Tiden går och det börjar redan dra ihop sig inför 2018 års konferens. Föreläsaran är bokade och arbetet med inbjudan och program är i full gång. För er som besöker sidan kommer vi under en tid framöver presentera föreläsarna.

Först ut är Petter Iwarssons. Han är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning, familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Efter många år inom Bris stödverksamhet arbetar han nu som sakkunnig på Bris samt som skolkurator. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen. 

Läs hela inlägget »

Nu i slutet av april är det verkligen vår här på Gotland. Tjälen har släppt och det första magnoliaträdet blommar redan. Dikena svämmar över i blå-gula toner. Nu är det skönt att leva. Fast vi vet att det samhälle vi lever i inte bejakar den livsrytm som ger utrymme för att följa naturens och livets växlingar. När människovärdet främst mäts i prestationer och resultat leder det ofelbart till en ökande spiral av krav på att ställa upp och att vara tillgänglig. Stress och prestationskrav är vardag för många av oss skolkuratorer, övrig skolpersonal men inte minst för våra elever. Det finns ingen som orkar i längden. Vi måste hjälpa till att säga stopp, att stötta varandra. Vi vet att den psykiska ohälsan handlar om liv och död.
En fråga som jag gläder mig åt och som ger mig tillförsikt inför framtiden är den framväxande samverkan mellan de professioner som tillsammans utgör elevhälsan. Sveriges Skolkuratorers Förening har idag regelbundna samtal med andra riksföreningar kring frågor om hur vi ska utveckla vårt samarbete kring elevhälsan. När skolkuratorer och övriga samverkar på riktigt ökar våra möjligheter att bli vad vi egentligen är, specialister inom elevhälsoarbetet. I samverkan arbetar vi aktivt med utvecklingsfrågor för att stärka vår profession på individnivå, gruppnivå och inte minst på organisationsnivå. Samverkan ger oss styrka, kraft och pondus som professionella så att vi bättre kan vara motkrafter till allt som bryter ner och tar ork, glädje och hopp ifrån våra elever.
Snart kommer inbjudan till konferensen i Gävle. Föreläsarna är bokade och klara. Håll utkik på hemsidan så att du inte missar något.
Allt gott, Ulla-Maija. 

Läs hela inlägget »