Ordförande har ordet

Nyårsafton 2018
Kylan hos oss kom och försvann. Snötäcket likaså. Det blev en vit jul men det ser ut som om det blir ett grönt nyår. Magnoliorna har knoppar och hoppas på framtiden. Det gör jag också.
2018 har på flera sätt varit ett omvälvande år som tydliggjort många djupa konflikter i vår gemensamma tillvaro. Konflikter som ännu inte har kunnat överbryggas. Det har varit ett valår som fortsatt hela året och ännu finns ingen lösning på plats. Metoo-rörelsen har fortsatt att visa oss obehagliga sidor av hur vi behandlar varandra. Mönster som fortfarande är alltför normaliserade. På våra skolor är konflikter det vi ständigt arbetar med och det finns inget som tyder på att det kommer vara annorlunda 2019.
Dock, när våra elever och personalen återkommer efter ledigheten kommer vi att vara där. Vi kommer att vara redo att fortsätta strävan efter att hitta lösningar och att hjälpa eleverna att finna den balans i tillvaron som gör det möjligt för dem att nå skolans mål.
Jag är övertygad om att vi under att 2019 kommer att finna några lösningar på de konflikter som påverkade 2018. Jag är också övertygad om att vi med nödvändighet kommer att arbeta på att finna nya lösningar på det som drar isär vårt samhälle och vår tillvaro.
Nyårsafton är en tid för sammanfattning och reflektion. Att uppskatta allt det som vi har att vara tacksamma för och allt det goda som 2018 gav. Samtidigt är det viktigt att utvärdera och nyorientera kring det som måste förändras istället för att upprepa invanda mönster. Båda dessa delar är viktiga men inte självklara. Jag lämnar till dig att uppskatta och nyorientera det i ditt liv som du anser lämpligt precis som jag har gjort.
Avslutningsvis hoppas jag att din julhelg har varit god och att du har kunnat fira den med människor som ger dig värme och omtanke. Dessutom hoppas jag att det nya året låter dig bli sedd och att du också ser dem som finns omkring dig.
Allt gott!

Ordförande har ordet

Novembermörkret är påtagligt och snön lyser med sin frånvaro hos mig. Mörker när jag åker hemifrån och mörker när jag kommer hem. Gryningen kommer sent och skymningen börjar tämligen tidigt. För tidigt för att det ska gå att kura skymning hemmavid. Därför blir det ofta långa arbetsdagar när jag ändå inte kan utnyttja dagen till utomhusaktiviteter när jag kommer hem. Men i brist på sol finns det andra ljuspunkter i höstmörkret.
I Sveriges Skolkuratorers Förening har vi värmt oss med utvärderingen från konferensen i Gävle. Det känns gott att ni som deltog var så nöjda med vårt gemensamma arbete. Det känns gott att vi som förening återigen låg rätt i våra val. Delar av styrelsen var i nyss i Karlstad och påbörjade arbetet inför nästa konferens. Det är för tidigt att släppa mer information, men jag kan lova er att det kommer att bli bra.
I föreningen fortsätter vi våra strävanden efter ett fördjupat samarbete med elevhälsans aktörer på riksnivå. Vi ser frågan om legitimation som en förutsättning för en seriös samverkan. Vi tror nämligen att det är viktigt med en förståelse för varandras professionalism för att befästa en uppriktig respekt för varandras expertis. Eftersom vi skolkuratorer är den enda professionen inom elevhälsan som inte har legitimationskrav föreligger en alltför uppenbar risk att vi inte tas på tillräckligt stort allvar varken av kollegor eller av arbetsgivare. I nuläget kan arbetsgivaren anställa en kurator med i stort sett vilken utbildningsnivå som helst som arbetsgivaren finner lämplig. I en kommunal eller privat verksamhet med en begränsad budget finns emellanåt en tydlig strävan efter att sätta ekonomi framför kvalitet.
Men detta handlar inte primärt om vår självkänsla. Det handlar om eleverna och deras arbetssituation. Om skolkuratorn missbrukas av arbetsgivare eller inte har en professionell psykosocial kunskap och inte är insatt i strukturella förhållanden på skolan äventyras elevernas rättssäkerhet och trygghet. Jag vill gärna tro att ett legitimationskrav kopplat till utbildning och kompetens kommer att motverka en sådan strävan. Som jag ser det kommer ett legitimationskrav att stärka professionen. Skolsituationen och samhällsutvecklingen idag kräver inte bara fler skolkuratorer. Det krävs också att vi är legitimerade. Skolkuratorerna bör därför, liksom kuratorer inom hälso- och sjukvård, vara legitimerade.
Eller vad tycker ni?

Kommentera gärna: