Ordförande har ordet


Februari är på många sätt en tung månad. Den kallas som ni alla vet VABruari och det inte utan skäl. Sjukdomar florerar och ljuset som är på väg tillbaka är inte starkt nog att på allvar göra skillnad. Göjemånad, snömånad är ett annat namn på februari. Oavsett om vi älskar snö eller inte har vi detta år fått vår beskärda del. Olympiska vinterspelen och sportlov sätter vinterns möjligheter tydligt på kartan.
Fjolårets statistik är sammanställd och resulterar i rapporter som inte alltid är upplyftande men oerhört viktiga för oss som arbetar i skolan. Socialstyrelsens rapport om utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna måste få konsekvenser för hur skolan förhåller sig till elevernas mående. Det handlar inte bara om att vi skolkuratorer ska ha verktyg för hälsa och hjälpa unga att klä sina känslor i ord under samtal. Det handlar lika mycket om att all skolpersonal behöver förutsättningar för att hantera det hälsofrämjande arbetet. Vi som skola behöver bli betydligt mer samspelt i dessa frågor och jag är övertygad om att vi som skolkuratorer har en nyckelroll här. Fortsätt ta plats på skolorna. Vi behövs!
Sedan sist har vi i styrelsen arbetat vidare med att se över våra dokument och vi har medverkat i arbetet kring kvinnlig könsstympning. Vi deltar i olika konferenser kring elevhälsa. Vi fortsätter hålla kontakten med föreläsare inför höstens konferens. Värdgruppen i Gävle gör ett fantastiskt arbete för att vi alla ska få det där lilla extra under konferensdagarna. Tack för allt ni gör.
Allt gott, Ulla-Maija.

Kommentera gärna: