Skolkuratorsdagarna

Fortbildning och Värdgrupp
Varje år, på hösten, anordnar föreningen en 2-dagars fortbildning inom aktuella ämnesområden.
Fortbildningen anordnas på en ort där en värdgrupp åtar sig att ansvara för en del av arrangemangen. Målsättningen är att försöka engagera orter i olika delar av Sverige, så att resans tid och längd skiftar för deltagarna.
Viktigt är också att orten ligger så till att restid och reskostnaderna inte blir alltför betungande.
Samtidigt med fortbildningen äger föreningens årsmöte och föreningsmöte rum.

Årets värdgrupp

Här följer en kort presentation av årets värdgrupp. Publiceras inom kort

Skolkuratorsdagarna 2017 i Linköping

Skolkuratorsdagarna i Linköping 2017 slog rekord i antal deltagare. Hela 500 kuratorer från landets hörn bidrog med en fantastisk stämmning och givande dagar. 
Ni som deltog i Linköping har också tillgång till föreläsarnas matreal. Ni hittar dem under Förläsarnas matereal