EVA-MARIS BESÖK på SKOLKONFERENSEN I ORLANDO, FLORIDA 2007

Mitt i det oberäkneliga aprilvädret, när värmen hade kommit och så snöpligt försvunnit och snöblandat regn föll över Stockholm, arrangerades the American Association of School Social Workers (SSWAA) sin tionde School Social Work conference i Orlando, Florida. Så utomordentligt vältajmat!

Ett vårlikt Florida välkomnade oss med lite blandning av sol och lite duggregn på morgonen. Temperaturen låg konstant på 28 grader och luftfuktigheten var hög. Runt 600 skolkuratorer från hela USA samlades på Buena Vista Palace Hotel, vägg i vägg med Disney World, för att lyssna på kollegors funderingar, forskning, metoder och arbetssätt. Som alltid bjöds det på en utsökt buffé av ett femtiotal inspirerande och intressanta workshops.

Detta var också tack och farväl föreställningen för Randy Fisher, en av SSWAAs grundare och ”executive director” sedan ett tiotal år. Randy blev, från och med den första januari, ansvarig för socionom programmet på University of Aurora i Illinois. Ny ledare för organisationen är nu David E. Poisson.

En av huvudtalarna i år var Lee Shilts från Nova Southeastern University i Fort Lauderdale, Florida, som ersatte Inso Kim Berg efter hennes plötsliga bortgång tidigare i år. Lee Shilts tillsammans med sin fru Margaret Shilts berättade om ”WOWW – Working on What Works”, en lösningsfokuserad approach baserade i idén att elever ofta får en negativ stämpeln såsom bråkig, omotiverad, otrevlig osv. i skolan. Därför gäller det att fokusera på det som faktiskt fungerar i elevens skolsituation och bygga på detta. Framförande beskrev, steg för steg, de ingredienser som skolkuratorer tillsammans med lärare kan använda för att öka chansen att skapa ett klassrum som är fyllt av framgång och lösningar istället för av problem och upprepade misslyckanden.

Det var ett brett utbud av workshops under dessa fyra späckade dagar. Mycket var dock fokuserat på manualbaserade steg för steg metoder där ”karaktärs byggnad” sätts i centrum, d.v.s. metoder som kan stötta eleverna i att öka sin empati, förståelse och respekt för sina medmänniskor. Den amerikanska skolan har en mer accepterat ”uppfostrande” uppgift än den svenska skolan. Det finns alltid konsekvenser för den enskildes handlande. Elever kan bli avstängda från skolan under längre eller kortare tid om de uppför sig illa och de blir likaså uppmuntrade och belönade vid goda studieresultat och gott uppförande.

Stor vikt läggs också på s.k. ”anti-bullying” arbete. Arbete mot mobbing. Judy Freedman från Glenview, Illinois berättar om sitt arbete ”Easing the Teasing – Helping kids cope with name-calling, ridicule and verbal bullying.” Hon kallar sig själv ”the accidental author” då hon, efter hon skrivit en artikel om mobbning i – vad hon trodde var sin lokal tidning men som publicerades i the Chicago Tribune, Chicagos största dagstidning som också sprids över hela USA – och blev fullständigt nedringd av föräldrar och skolor som ville ha boken om detta fantastiska anti-mobbing program. Den skrev hon då raskt. ”Easing the teasing” handlar om hur skämtsamt skojande kamrater emellan hänger ihop med verbal mobbning och vad vi alla, på olika nivåer men främst den utsatte, kan göra för att få bukt med detta. De vuxnas ansvar är att stoppa och förebygga mobbingen, men det är en stor fördel om eleverna själva vet hur man genom egen reaktion och respons kan avdramatisera retsamma kommentarer.

En av de trevligare workshopsen var Michelle Hubert och Elsa Garcia beskrivning av hur ungdomskulturen i USA ser ut idag. Dessa båda kuratorer, som båda arbetare i Los Angeles-området, gav en beskrivning på dagens ungdomskultur samt också ett historiskt perspektiv på hur ungdomskulturen i USA har utvecklats och förändrats sedan 1920-talet.

En diskussion som vaknat efter massmordet på Virginia Tech University är att skolkuratorer möjligtvis kommer att ingå i s.k. ”Threat Assessment teams” där risken för extremt våld från en individ utvärderas. De amerikanska kuratorerna arbetar ofta med kriser, och det finns som regel väldigt lite tid och utrymme för förebyggande arbete. Det är spännande att ta del av diskussioner där allt från vapenkontroll till sexualkunskap diskuteras. Hur jag än tar i och berättar om de svårigheter vi har i vårt samhälle och våra skolor ser de på mig storögt och tycker att jag verka ha en ”absolutely marvelous worksituation”. Allting är verkligen relativt.

- - - - - - - -

Vi har mycket att lära från våra kollegor i andra länder, men vi har också mycket att lära ut. Vi har en unik syn på elever och elevers rättigheter och skyldigheter i vårt land, en syn som är av stort intresse utanför våra gränser. Att delta i internationella konferenser eller andra länders egna konferenser är ett ypperligt tillfälle att vidga sina vyer och få nya fräscha idéer. Jag vill uppmuntra alla som har möjlighet att bli engagera sig i den internationella skolkuratorsvärlden.

Eva-Mari Thomas
evamari@mac.comupp