EVA-MARIS BESÖK på SKOLKONFERENSEN I CHICAGO

The American Association of School Social Workers höll sin åttonde årliga skolkonferens i Chicago, Illinois den 6 – 9 april i år. I år samlades 730 amerikanska skolkuratorer från 43 delstater samt tre utländska skolkuratorer för att främst lyssna till tre huvudföreläsningar av Barbara Coloroso, Christian Moore samt Howard Adelman och Linda Taylor.

Barbara Coloroso föreläste om mobbing. Barbara Coloroso är allmänt känd i USA för sitt arbete runt just mobbing och kränkande handlingar och har skrivit flera böcker i ämnet, bl.a. ”The Bully, the Bullied and the Bystander”.

Christian Moore har själv svåra inlärningsproblem och föreläste om sina upplevelser under skolåren och hur han trots en oförstående skola hittade styrkor i sig själv och andra och lyckades slutföra en universitetsutbildning. Christian Moore har utvecklat ett system och en organisation som heter "WhyTry?, Inc". för att hjälpa lärare att stötta elever med liknande svårigheter.

Howard Adelman och Linda Taylor från UCLA School Mental Health Center berättade om ett forskningsprojekt som gjorts på UCLA som fokuserar på elevvårdsarbete i amerikanska skolor. De presenterade också en modell baserat på detta projekt som förhoppningsvis kan underlätta skolors arbete runt elevvården.

Under dessa fyra dagar fanns också ett utbud av 50 olika föreläsningar att välja mellan samt diverse samarbetsgrupper för lågstadie-, högstadie- och gymnasielärare. Som en del av konferensen erbjöds en enorm mängd information och material genom olika föreningars och organisationers bokbord. En hel bokhandel hade installerats, där diverse förlag visade en stor mängd olika böcker och tidskrifter om socialt arbete och om olika metoder att arbeta med elever inom skolan. Denna bokhandel var alltid välbesökt. Självfallet fanns flertalet universitet på plats med förhoppningen att värva studerande till just deras universitetsprogram.


Mer information om denna konferens, kommande amerikanska konferenser och löpande arbete från School Social Workers of America hittas på www.sswaa.org.


April 2005


Eva-Mari Thomas
Trollbodaskolan
Hässelby
eva-mari.thomas@hasselby.stockholm.seupp