EVA-MARIS BESÖK på SKOLKONFERENSEN I BOSTON 2006

Konferensen

Den årliga amerikanska skolkuratorskonferensen hölls i år i Boston, Massachusetts. Det var inte bara den tionde skolkuratorskonferensen utan dessutom hundra års jubileum av skolkuratorsyrket i USA. Yrket skolkurator anses allmänt att ha sett dagens ljus i just landets nord-östra hörn: i städerna New York, Hartford och Boston, Här anställdes s.k. ”visiting teachers” för att hjälpa till i de lokala skolorna. Dessa var föregångarna till dagens skolkuratorer.

Årets konferens var självfallet ett firande av yrkeskåren i största bemärkelse och en tillbakablick på skolkuratorsyrket i USA. Det var också en storslagen buffé av nästan 70 workshops som de 575 deltagarna från 44 delstater och fem länder fick göra sitt bästa att välja mellan. Två huvudtalare och skolkuratorer delade med sig av metoder och forskningsprojekt, tips och självhjälpsredskap. Att välja mellan dessa workshops under fyra dagar var inte det lättaste. Mycket var riktigt bra! Tydligt är dock att våra amerikanska kollegor lutar sig alltmer mot strukturerade metoder när det gäller både arbete i grupp och i individuella samtal. Mycket fokus läggs på ”empowerment” dvs. att stötta eleverna i något de är bra på och hjälpa dem att hitta en inre styrka genom detta. Jag deltog i flertalet föreläsningar där just steg för steg metoder presenterades.

Som del av konferensen erbjöds en enorm mängd information och material både genom olika föreningar och organisationers bokbord och olika bokförläggare. En ”bokhandel” hade installerats där diverse förlag med en stor mängd olika böcker och tidskrifter om socialt arbete och olika metoder att arbeta med inom skolan. En guldgruva för nya idéer och vinklar på arbetet! Denna bokhandel var alltid välbesökt. Själfallet fanns flertalet universitet på plats med förhoppningen att värva nya studerande till just deras universitetsprogram.

Utveckling av arbete
Mitt huvudansvar låg vid denna konferens att ansvara för en två timmar lång så kallade ”speciality session”. Ett diskussionsforum där kuratorer som arbetar på samma stadium (mellanstadiet, högstadiet eller gymnasiet) träffas för utbyte av information och möjligheten att skapa nätverk. Intresset för svenskt skolkurativt arbete är stort i Nordamerika. Vi har en unik syn på elever och elevers rättigheter och skyldigheter i vårt land. En syn som både tycks fascinera och skrämma. Flertalet universitet har pratat med mig tidigare och uttryckte återigen ett intresse av att utveckla praktikplatser på svenska skolor. Jag hoppas att kunna väcka ett intresse för detta hos Socialhögskolan i Stockholm och skolledare i Stockholmsorådet. Utvecklingen av samarbetet fortsätter via e-mail, telefon, hemsidor och fax.

En internationell delegation med deltagare från Korea, USA, Singapore, Canada, Australien och – förstås – Sverige samlades för att diskutera den uppkommande Internationella Skolkurators Konferensen som hålls i Korea i september i år. Ett gediget och spännande program med workshops och talare från stora delar av världen utlovas. Jag har själv fått förfrågan om att föreläsa vid denna konferens. Mer information finns på www.schoolsocialwork.org. Vid Korea konferensen planeras att en delegation av skolkuratorer skapar en internationell arbetsgrupp med målet att på att planera framtida internationella skolkurators konferenser.

Spriding av information
Ungdomars psykiska hälsa är ett stort område för alla som arbetar med denna åldersgrupp i Sverige idag. Personligen lägger jag ner en stor tid på ”Disa– en metod att förebygga psykisk ohälsa bland tonårsflickor”. Jag har hittills utbildat över 200 flickor i år åtta i denna metod och undervisar nu, genom utbildningsförvaltningen i Stockholm, denna metod till intresserad elevhälsopersonal samt ungdomsmottagningar i hela landet. Mycket av det jag tar in vid denna konferens är till ovärderlig hjälp i utvecklandet av detta arbete.

En genomgång av den information och de informationskällor jag fick på konferensen kommer att delges främst till medlemmar i Sveriges Skolkuratorers Förening, dels på hemsidan www.skolkurator.nu och i medlemstidningen Skolkuratorn. En genomgång kommer också att erbjudas på föreningens länsmöten.

Jag har fått en inbjudan att aktivt delta i nästa års konferens och ånyo ansvara för diskussionen vid momentet special session. Det känns som en stor ära. Jag hoppas också att få möjligheten att delge mina amerikanska kollegor i det mycket framgångsrika arbetet runt Disa metoden.

- - - - -

Jag vill på det allra ödmjukaste sätt tacka för att ni gett mig möjligheten att delta i denna konferens. Det var en enorm erfarenhet både på ett personligt och på ett yrkesmässigt plan. Det viktigaste vi har är våra barn och ungdomar och om vi kan få fler tillfällen att mötas över gränserna och lära av varandra gynnar det onekligen våra organisationer och vår förmåga att se situationer från andra vinklar, men främst gynnar det våra barn och ungdomar

Eva-Mari Thomas
Kurator
Trollbodaskolan
Pilörtsgränd 5
165 76 Hässelby
Tfn. 08/508 41 862, Fax.08/508 41 870
E-post: evamari@mac.comupp