Sveriges Skolkuratorers Förening

MEDLEMSANMÄLAN

Efternamn    Förnamn 

Personnummer Tfn Mobil

Adress Postnr/Postadress

Arbetsgivare Kommun
           
Län

Arbetsplats Tfn Mobil

   AdressPostnr/Postadress

E-post

Grundskola årskurs   gymnasieskola   Komvux   Annan skola

Antal år som skolkurator

Jag vill att tidningen Skolkuratorn, inbjudan till fortbildningsdagarna och annat material skickas till
mitt arbete    min hemadress

  Medlem i föreningen blir man efter anmälan och inbetald medlemsavgift.

OBS Medlemsavgiften 300 kr erlägges läsårsvis på bankgiro 5622-7671

Var noga med att ange vem inbetalningen gäller. Kommuner betalar ofta elektroniskt och anger då inte alltid vem betalningen gäller.  

Datum    Namnunderskrift

 

Blanketten skickas till:
Sveriges Skolkuratorers Förening
Medlemsregistret

Wisbygymnasiet, Norr                                          
N:a Hansegatan 16A
621 82 Visby

Bankgiro: 5622-7671                                      

Organisationsnummer: 817602-0546                                      

E-post medlem@skolkurator.nu                          www.skolkurator.nu